Gamle billeder fra kvarteret
Dette billede er det tilsyneladende det eneste fra vores kvarter der er med i kommunens historiske arkiv. Særligt mindeværdigt er det ikke engang. Man ser fra Maglestien hen over den stikvej der nu fører op til fiskehusene - men som dengang gik op til et fælles garageanlæg. Billedet er fra 1980 og taget af Hubert Guillou. Fra Gladsaxebilleder.
Fra en gadefest i 1973. Dengang var gaden deres. De holder gadefesten lidt længere ned i gaden end hvor vi gør det. Der var nok færre biler. Kvarteret ligner sig selv. Bemærk dog et par detaljer: Fortovene er bredere med to rækker fliser. Det blev ændret for omkring 15 år siden så parkering og adgangsforhold for lastbiler bedre kunne kombineres. Hækkene har også mere fylde end de har i dag. Det klæder gaden, ikke?
En tidligere beboer, Povl Baunbæk (født Maglekrogen 32 i 1951) så hjemmesiden (28.6.09): "Jeg kunne ikke lade være - her i varmen på Kreta at søge tilbage  - da jeg var yngre. Maglekrogen hvor jeg blev født i juni 1951 finder jeg på nettet. Mine forældre havde købt no. 32, da Maglekrogen var nybygget. Jeg mener, det var i 1948. De boede der fra 1948-1980. På billedet fra gadefesten ser jeg kendte ansigter. Fru Larsen med kurven som boede i nummer 23, Lis Andersen der vinker fra nummer 21. Familien Orfeldt (19) som sidder foran Lis Andersen (fru Orfeldt med datteren Vibeke Orfeldt som jeg gik i skole med på Marielyst Skolen). Bag fru Orfeldt, Lis Andersens datter, Hanne (vel omkring de 50 nu). Overfor fru Larsen sidder Jørn Orfeldt  - sønnen i Orfeldt familien). Og så mig selv - naturligvis. Først til venstre med den dengang kraftige hårpragt."
Legepladsdag 1981. Fotografen står på Maglekrogen og ser op mod Maglestien. Fodhegnet af træ står endnu, men er meget mere mørnet. Der er ingen piletræer og lærkehæk ind mod fiskerhusenes indkørsel, men til gengæld lukker et buskads af ind mod spejdergrunden.
Fra samme legepladsdag i 1981, denne gang med front ud mod Maglekrogen. Øl og vand står klar efter dagens dåd. Børnene i forgrunden er omkring de 30 år i dag. Det er deres generation der nu skal til at flytte ind i kvarteret.
Kommunens arkiv om vaskehuset fortæller at det har fået opførelsesgodkendelse i 1954. Da fællesvaskeriet senere blev opgivet (måske engang sidst i 60'erne?) blev grunden solgt til Maglekrogen 8. Vi ved ikke hvad pengene blev brugt til. I dag kan vi ærgre os over beslutningen. Arealet og bygningen ville have været været et meget tiltrængt supplement til den lille fællesareal kvarteret er forsynet med.