Gamle billeder uden for kvarteret
Efter vores oplysninger er dette billede taget fra Lauggårds Allé ved nr. 38. Det kan jeg ikke få helt til at passe. Måske numrene er nogle andre nu end dengang billedet blev taget, nok engang i 1930'erne. Der er udsigt til den ret åbne Utterslev mose, og der ser ud til at være vand i det område nærmest os hvor der i dag er boldbaner. Mosen blev ændret til park i 1937-43. Her blev en del af søen uddybet, mens den nordlige sø-arm blev fyldt op med det opgravede dynd. Dyndet er nu under biologisk omsætning, og man kan næsten for hvert år se hvordan terrænet synker og vandpytterne blive større og større. I øvrigt ser gaden ud at bære sit navn med rette: På dette tidspunkt er det faktisk en allé.
Også fra Lauggårds Allé. Efter bilerne at dømme kunne det være fra sidst i 70'erne eller starten af 80'erne. Der ser ikke ud til at være sket de store forandringer.

Oppe på Søborgmagle Torv lå der oprindeligt af Buddinges største udflyttergårde, Maglegård, som en masse veje siden er opkaldt efter. Billedet er fra 1915 hvor man ser Einar Malling Kiær på motorcykel i gårdens indkørsel. Han holder cirka der hvor der hvor Maglegårds Allé og torvet mødes i dag. Fra Gladsaxebilleder.

Maglegårds Alle set fra Højmarksvej i retning af Kiærs Alle en dag i oktober 1958. Her er både en bus, en kassevogn, en bil, en knallert og cyklister. Vejene er smallere end i dag, og de grusbelagte fortove bredere. Fra Gladsaxebilleder.
Lauggårds Alle set mod syd fra Gladsaxevej i efteråret 1930. Det er en grusvej, meget grøn og landlig. Ejendommene er præget af gartnerier. Vores kvarter var frugtplantage før det blev bygget lige efter krigen. Der er fundamentrester i haverne af noget der formentligt var en frugtlade. Fra Gladsaxebilleder.
Gladsaxevej før udvidelsen i 1939. Oppe til venstre drejer Lauggårds Alle fra. Vejen blev udvidet ved behændigt at snubbe det meste af husenes forhaver. Fra Gladsaxebilleder.

Gladsaxevej 1905. Huset på hjørnet er købmandshandlen ved Søborghus Alle før den fik tårn og spir. Her havde Carl l. Albrechtsen 'Søborgs ældste Købmandshandel'. Bemærk en af gasgadelygten,som blev brugt mellem 1904 og 1907. Vejen er en gruset vej med såkaldt makadam-belægning. Fra Gladsaxebilleder.  

Utterslev Mose engang i 1930'erne før den blev omdannet til park. Mosen var dengang delvist tørlagt om sommeren hvor den blev brugt til afgræsning og høslæt. Meget landligt. Billedet kunne godt være taget i den del af mosen der er tættest på vores kvarter.

Utterslev Mose, formentligt fra 1920'erne eller først i 1930'erne. Billedet er taget der hvor Maglegårds Alle går over mosen og bliver til Horsebakken. Indtil mosen blev omlagt til park fra og med 1937 var der kun fri vandflade i en bred kanal midt ned gennem mosen. Ellers var området præget af store sivskove og fugtig eng. Uden bevoksning er husene på skrænten dominerende. Fra Gladsaxebilleder.

Søborg Hovedgade 1905, smukt tilplantet som en allé. Vi er ved nr. 39 lige ved kommunegrænsen ved Dyssegårdsvej. Rækværket afslører at vejen går over en rende der lå lige i sogneskellet. Renden var en gammel å der afvandede Nymosen til Utterslev Mose. De gamle sogneskel - som den dag i dag er kommuneskel - fulgte næsten altid naturlige grænser. Fra Gladsaxebilleder.

Før Høje Gladsaxe blev bygget var der gårde og marker på stedet. Sidste høst blev taget i 1962. Her er det markerne ved Lundegård der høstes med binder i 1995. Det er forpagter Jens Appelgren på traktoren. Drengen er Hans Mortensen der sidenhen blev buschauffør. I baggrunden ses Marielyst Skole som blev bygget allerede i 1938. Lundegård lå der hvor der nu er benzintank og parkeringsplads lige over for Marielyst Skole. Fotograf Giver Jensen. Fra Gladsaxebilleder.