Generalforsamling

Indkaldelser og referater fra generalforsamlingerne kan ses her. For hver år findes en fil med henvisning til regnskab m.v.
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 ekstra