Havemure

Ansvar for skelmure
Hvem har ansvaret og den økonomiske byrde for vedligeholdelse af de vægge med glasafdækninger der adskiller de enkelte terrasser? Umiddelbart skulle man jo tro at er tale om en fælles skelmur, og at man er fælles om vedligeholdelsen. På husene med stuekarnapper ser det imidlertid ud til at er det er den nordlige nabo der ejer hele skelvæggen. Derfor er det også den nordlige nabo der kan pålægges hele udgiften til evt. renovering.
Man skulle tro det kunne have givet problemer hen ad vejen, men det har det ikke og der er ingen sager i de gamle papirer. Det tyder på at folk taler sig til rette. Bestyrelsen har (2003) taget det udgangspunkt at de fælles skelvægge i alle tilfælde er et fælles anliggende mellem to naboer, også hvor hele muren står på den ene nabos matrikel.

Havemure i midterrækkens forhaver
Hvis man ønsker at forlænge en havemur kan det tillades forudsat det er et kortere stykke der ikke ændrer grundens haveagtige karakter. Forlængelsen skal ske ved at forlænge forlænge muren i samme stil som den oprindelige med pudset murværk og murkrone. Murens overbygning kan være en glasafdækning i stil med de fleste huse har og som er den oprindelige løsning, men kan også være en anden tilsvarende let konstruktion i en højde af højst 110 cm over murkronen.

Bestyrelsen udvider hermed de tilladte muligheder i forhold vil sædvanlig praksis, dels ved at tillade andre andre materialer end glas over murkronen, dels ved at acceptere en lidt større højde (ca. 15-20 cm mere). Det skal bl.a. ses i erkendelse af at der i forvejen er en væsentligt variation i materialer og dimensioner. (Bestyrelsen 21.6.2006).

Trappen i øst- og vestrækkens forhaver
Trappen op til hoveddøren i øst- og vestrækkens forhaver vender sin bagside direkte ind til nabogrunden og hvis trappen er forfalden, f.eks. på grund af nedfalden puds, kan det belaste forhavens almindelige udseende. Det har rejst spørgsmålet om hvorvidt trappens vedligeholdelse kun hviler på selve trappens ejer eller om naboen også er ansvarlig for vedligeholdelsen. Bestyrelsen har besluttet at vedligeholdelsen alene hviler på selve trappens ejer. Bestyrelsen antager at hele trappekonstruktionen ligger inden for grundskellet og at det i øvrigt ville være urimeligt at naboen skal bidrage til at vedligeholde en konstruktion som han ikke selv anvender. (Bestyrelsen 7.2.2011).