Kabler og rør

Vandledninger
Vandledningerne er organiseret som kloakledningerne og fordeler sig med private stikledninger og forningens ledninger på tværs af haverne samt det kommunale hovednet. De private stikledninger har hver enkelt husstand selv ansvaret for og må derfor selv betale for vedligeholdelsen. Udgifter til vedligeholdelse af de hovedledningerne skal ifølge deklarationen for kvarteret "fordeles med lige store Beløb til samtlige interesserede Lodsejere for saa vidt angår den Del af Ledningerne, der er Hovedledning".
Se her kortskitse over vandledningerne i kvarteret. I mellemvejen ned til Lauggårds Allé og i Lauggårds Allé løber kommunale ledninger. Foreningens ledninger er dels en hesteskoformet ledning der forsyner midter- og vestrækken, dels en vinklet ledning der forsyner østrækken. De tre nordlige huse i midterrækken og de to fiskerhuse forsynes fra andre ledninger hvis ejerforhold er uoplyst.

El- og luftledninger
Elledningerne føres ind i husrækkerne fra gavlen og løber inde på lofterne. Indtil da føres de frem på luftledninger. Også gadebelysningerne får strøm fra luftledninger. Efter stormen 3. december 1999 besluttede elselskabet NESA at erstatte luftledninger med jordkabler. Det betyder bl.a. at vores nuværende gadebelysning skal skiftes ud. Kommunen har foreløbig besluttet at finansiere etableringsudgifter også på private fællesveje som Maglekrogen. Som standardarmatur er valgt 'Københavnerarmatur'. Kabellægningen skal for Gladsaxe ske 2006-2009, men vores område hører ikke til de sidste.

TV- og IT-kabler
Der er - i modsætning til flere andre gader i nærheden - ikke kabel-TV i grundejerforeningens område. TeleDanmark tilbød i 1995 at lægge bredbåndskabler ned på favorable vilkår, men der var ikke tilslutning nok på dette tidspunkt hvor flere andre gader ellers fik kabel-TV.
I januar 2002 gennemførte grundejerforeningen en undersøgelse der viste at 14 huse sagde ja til kabel-TV, 17 sagde nej, mens der var to der ikke svarede. Denne tilslutning på 43% var ikke nok for TDC der nu havde strammet sine krav og ville have en tilslutning på omkring 70% før man ville begynde at grave.
Den beskedne tilslutning på 43% hang uden tvivl delvist sammen med at flere i forvejen havde parabol. Det har flere fået siden. Kabel-tv er derfor næppe realistisk før der af andre grunde skal installeres kabler, f.eks. i forbindelse med etablering af ny gadebelysning.

Elselskabet Nesa forventer er der skal lægges jordkable ri vores område i 2009. I den forbindelse indstalleres også ny gadebelysning, ligesom det er muligtat installeret fiberbet. Det er en meget hurtig it-forbindelse som bl.a. gør det muligt at fange alle mulige TV-kanaler. Grundejerforeningens bestyrelse ser dette som den langsigtede løsning.
Før da kan kabel-tv dog blive overhalet af anden teknik. Man kan allerede nu få TV gennem internetstikket, altså de almindelige telefonledninger hvor der med ny teknik kan føres stadig større datamængder igennem. Med en hurtig forbindelse, en kraftig computer og en stor skærm får man et nogenlunde billede, og det er billigere end kabel-tv og parabol. Prøv f.eks. www.stream.dk.

Fra 1. april 2006 indføres det såkaldte 'digitale jordbaserede sendenet' hvor man modtage digitale tv-signaler med en almindelig antenne. Det vil blot kræve at man får en omstillingsboks ('sttopboks') til hvert fjernsyn, og den koster omkring 1000 kr. Af politiske grunde sendes i første omgang kun DR1, DR2 og TV2 ud på den ny måde. Vores fordel er i første omgang altså kun at DR2 bliver bedre. Senere kan andre kanaler imidlertid sendes ud på denne måde.