Legeplads

Her beskrives alle forhold knyttet til legepladsen, herunder drift og istandsættelser, nærmest en logbog.

Legepladsen støder op flere andre friarealer der er private ligesom vores egen legeplads. Det betyder at hver ejer selv bestemmer hvor frit tilgængelig deres friareal skal være. Adgang for andre forudsætter aftaler om det. (Kilde: Rolf Bauer, Byggesagsafdelingen, Gladsaxe Kommune, 14.10.04).
Grundejerforeningen Maglekrogen har en (uskrevet) aftale med spejderne om at vi kan bruge hinandens område. I den forbindelse blev der lavet en direkte gennemgang på legepladsdagen 2. maj 2004. Vi har sammen med spejderne ønsket en lignende aftale med deres øvrige naboer, men hidtil uden resultat.
Det gælder først og fremmest friarealet ved rækkehusene i Magledalen. Det er kun tilgængeligt fra områdets egen blinde boligvej, men spærret af et trådhegn ind mod spejdergrunden. Hertil kommer et helt indhegnet areal der hører til rækkehusene ved Maglegårds Allé samt Mormonkirkens grønne område der er åbent mod Maglegårds Allé, men er hegnet ind mod de øvrige friarealer.
Forholdene skyldes historien. Området var frem til et stykke ind i 1960'erne sø og mose som vores kvarter lå pænt lige ved siden af. Området blev siden afvandet, opfyldt og bebygget, først med spejderhusene der til at begynde med havde adgang fra Maglegårds Allé, siden med husene i Magledalen, Maglestien og Mormonkirken der ligger på flere meter opfyld, slam og dynd

LOG
Legepladsen fik nyt grus på boldbanen på legepladsdagen 21.6.08. 5 m3 herregårdsgrus (leret med stenmel, ialt 2550 kr. inkl. transport). Samtidig blev der sat nye mål op - mindre og mindre robuste end de gamle brugte håndboldmål. Men meget billigere.