Vej og fortov

Privat fællesvej
Maglekrogen er en privat fællesvej, mens Lauggårds Allé er en kommunevej. Efter privatvejloven skal grundejerne langs vejene principielt selv betale vedligeholdelsen for en privat fællesvej. Alligevel har de fleste kommuner - også Gladsaxe - haft tradition for ikke bare at vedligeholde de private fællesveje, men også delvist at betale for denne vedligeholdelse. Årsagen er at man ikke vil gøre for stor forskel mellem at bo ved en privat fællesvej og en kommunevej.
For Maglekrogens vedkommende er det fastslået i en driftsoverenskomst mellem grundejerforeningen og Gladsaxe Kommune fra 1.10.1954. Her forpligter kommunen sig til at vedligeholde vej og fortove, herunder også belysning, afvanding og vintervedligeholdelse, mod at opkræve et vist vejbidrag. Dette bidrag har indtil nu været 50 kr. plus moms om året - et beløb der ikke er reguleret siden driftsoverenskomsten blev indgået for 50 år siden. Beløbet har været opkrævet sammen med ejendomsskatten m.v.
Pr. 22.12.04 har kommunen dog varslet et langt større vejdrag på 950 kr. pr. år pr. grundejer. Derfor er driftsoverenskomsten opsagt pr. 1.7.05. Også grundejerne på Lauggårds Allé skal efter alt at dømme batele et vist vejbidrag for de har vej-ret til Maglekrogen, herunder parkering og adgang fra bagstien.

Rydning af sne og is
Efter ovennævnte aftale vedligeholder kommunen vejen for sne og is. Desuden hjælper kommunen med at rydder stier og fortove, men det er den enkeltee grundejer der har ansvaret og pligten. Kommunens grej kræver 1,6 meters arbejdsbredde og kan derfor ikke komme til alle steder, slet ikke hvor der er parkerede biler i vejen. Fortove skal være ryddede mellem 7.00 og 22.00. Om natten er det med andre ord på eget ansvar at færdes på fortovene.

Kommunen oplyser på www.gladsaxe.dk:

Fra 1. december til 31. marts hjælper Gladsaxe Kommune med at rydde fortove og stier for sne. Amtsveje og interne privatveje, bliver ikke ryddet af kommunen.
Fra 1. december til 31. marts hjælper Gladsaxe Kommune som en ekstra service med at rydde fortove og stier for sne.
Den særlige ordning i Gladsaxe fungerer sådan at kommunen har lavet en aftale med en underentreprenør som har til opgave at rydde sne på fortove og stier. Dette sker ved hjælp af små traktorer med snekoste.
Der bliver kun foretaget snerydning ved egentlig snefald, og det betyder at traktorene først kører på de omtalte fortove og stier når der er faldet ca. 2-3 cm. sne. I forbindelse med snerydningen vil der også blive saltet.
Uanset denne kommunale service har grundejerne fortsat det juridiske ansvar for at vintervedligeholde fortove og stier, og man bør altid sørge for at rydde sne og sørge for glatførebekæmpelse af de fortove og stier, som grænser op til ens egen ejendom.
Henvendelse om sne- og glatførebekæmpelse til vej- og gartnersektionen, telefon 3957 6666.