Beretning 2013-2014

Til generalforsamlinggen i GF Maglekrogen 7. april 2014

Bestyrelsen fungerer. Vi holder øje med hvad der sker og er klar når en større udfordring skulle dukke op. Vi har ikke haft sager, heller ikke i forhold til vores nye tolkning af byggeskikken. Alt ånder fred og ro i grundejerforeningen.


Men vi har vores små faste ting, og en af dem er legepladsdagen hvor vi sætter legepladsen i stand. I 2013 var det den 15. maj hvor vi bl.a. fik spærrenet bag målet til gaden og lavet målene. Sidste år fik bl.a. repareret grusstien og sådan er der noget hvert år. I år skal vi bl.a. have kigget på tårnet der mangler et tag. Datoen er ikke fastsat endnu, men det plejer at være sidst i maj.

Vi fik også holdt vores gadefest, den 17. august. Jeg var desværre ikke selv med, men jeg hørte i hvert fald er det var fint nok så den gentager vi nok igen.

Vi fik – efter en pause sidste år – igen holdt fastelavnsarrangement med to tønder søndag den 2.marts. Maglestien var inviteret med, de bruger også legepladsen og har vist interesse for ikke bare at deltage, men også bidrage. Legepladsen er åben og tilgængelig for alle, selv om den er vores ejendom og ansvar. Spejdergrunden har samme status og vi mener at det er til gensidig fordel at de hænger sammen og er åbne. Engang var legepladsen hegnet og lukket lige som de tre andre grønne arealer vi har lige ved siden af, Magledalens, mormonkirkens og Maglegårds Allé-husene. Vi forsøgte engang at få alle med på lave et stort fælles grønt område, men dem der havde meget i forvejen ville ikke være med.

På sidste generalforsamling talte vi om fælles affaldsløsninger. Det gik vi flere grunde bort fra, og endte også med at være for sent ude hvis vi ville have en fælles løsning. Resultatet blev den rent individuelle løsning vi har i dag. Jeg synes selv fungerer godt nok, men det er også noget vi kan diskutere om vi på langt sigt skal arbejde for en fælles løsning. Problemet er bl.a. hvor vi skal have en sådan affaldsstation stående uden at den bliver et problem med rod og larm.

Vi er et lidt gemt kvarter og vi står skulder ved skulder og kan ret let tjekke om naboen eller genboen har ubudne gæster. Så indbrud er sjældne. Alligevel har vi haft et par indbrud det sidste års tid. Vi har derfor i bestyrelsen talt om hvad vi kan for at forebygge mere af den slags. En god mulighed er nabohjælp i en mere formaliseret form som man få det gennem nabohjælp.dk. Her indgår man netværk hvor man holder nærmere øje med hinandens huse og sætter skilte op der fortæller evt. indbrudstyve at vi gør det. Bestyrelsen opfordrer til at bruge muligheden.

Vi talte om på sidste generalforsamling at vi skal have gjort noget med den bedagede hjemmeside. Lasse var så hjælpsom at tilbyde sin tekniske hjælp. Desværre er der ikke sket noget, men det er altså ikke Lasses skyld. Det er min fordi jeg lige skulle rette tekst og indhold op og sortere det fra der ikke skulle med i den nye hjemmeside. Beklager. Jeg lover det sker i år og håber at Lasse stadig er frisk.

Vær også lige opmærksom at kommunen har varslet vejarbejde med ny asfaltbelægning i 2015. Maglekrogen er som bekendt privatvej, men vi har indgået aftale med kommunen at de holder den. Den almindelige vedligeholdelse betaler vi for sammen med ejendomsskatten, men store ekstra arbejder – som fx nyasfaltering af hele vejen – skal betales ekstra, så det gælder om have pengene klar i efteråret 2015. Det er ca. 4000 kr. pr. husstand, idet husene på Lauggårds Alle uden facade til Maglekrogen slipper. Der bliver indkaldt til et dialogmøde med kommunen i år.

Bestyrelsen foreslår at foreningskassen spæder til at betale for asfalten, men det selvfølgelig noget man kan diskutere, bl.a. fordi nogle husstande ikke skal betale. Argumentet for lade foreningskassen betaler noget, er selvfølgelig det solidariske princip. En anden gang kan rollerne være byttet om, når vi fx skal renovere vandrør. Netop vandrørene er en af de store ting som bestyrelsen holder godt øje med. Vi har heldigvis ikke i år haft det næste traditionelle brud.

Vi har som vanligt valg til bestyrelsen, men dem der er på valg stiller op igen. Vi har det ganske hyggeligt, også på vores årlige julefrokost, men det er absolut tilladt for andre at lufte interesse for at være med. Det er ikke sådan at vi vil holde andre ude.


Søren Holgersen, formand (M11) 7.4.2014