Beretning 2014-2015

Til generalforsamlinggen i GF Maglekrogen 9. april 2015

Foreningen har igen år ført et stille liv og bestyrelsen har kun holdt to møder foruden julemødet i byen der i år var flyttet til februar. fra, men...
Kloakeringen under legepladsen

Vi har haft en sag med legepladsen hvor Nordvand ville forny kloakledningen fra spejderhytten til den kommunale kloak - og derfor under legepladsen. Nordvand var ret fordringsfulde og krævede ret vidtgående rettigheder til arealet over ledningen. Vi forhandlede og fik en rimelig ordning, herunder at røret blev etableret som gravefri løsning. Til løsningen hørte også en mindre kompensation på 5000 kr. som er røget i foreningens kasse.

Spejderne har problemer med for meget fugt i på deres grund og græsset vil ikke rigtigt gro. De planlægger derfor noget terrænregulering og vil også have plads til en container mere til materiel, gerne ved siden af den eksisterende.
I den forbindelse er de helt præcise skel ind til os og de andre naboer en relevant faktor. Vi overvejer derfor sammen med spejderne at få en landinspektør til at fastslå skellene nøjagtigt. Vi overvejer samtidig at få fastslået de øvrige skel til legepladsen hvor vi reelt ikke ved hvor grænserne præcist er. Det har bl.a. skabt forvirring ved opgravninger. En opmåling koster, men vedrører opmålingen kun spejdernes behov, er vores udgangspunkt at de må betale det hele. Kommunen er kontaktet, men er ikke interesseret i at bidrage.Terrænreguleringen på spejdergrunden vil også betyde at legehuset i skellet ('tårnet') må flyttes, eventuelt kun midlertidigt.


I år venter en større opgave, men ikke en opgave hvor vi selv skal gøre noget. Vi skal bare betale. Det er asfalteringen af Maglekrogen det drejer sig om med nyt slidlag samt tilhørende brolæggerarbejde. Vi har en driftsaftale med kommunen om Maglekrogen der som bekendt er en privat vej. Vi betaler noget sammen med ejendomsskatten, men større istandsættelser skal betales særskilt, så her må hver enkelt husejer til lommerne. Arbejdet blivet nok udført efter somemrferien. Vi har i hvert fald ikke hørt noget, men der skal holdes møde i god tid inden. Overslaget er godt 100.000 kr. inklusiv moms. Vi vedtog på sidste generalforsamling at halvdelen af foreningens formue kunne bruges. Den er pt 77.000 kr., efterlader omkring 2400 kr i snit til hver husstand undt. Lauggårds Allé.

Nævnes skal det også at vi holdt legepladsdag 25. maj og fik lavet lidt af det sædvanlige, bl.a. repareret lidt på legehuset, fjernet ukrudt mv. Sommerfesten fik også - holdt 30. august - i den anden spejderhytte. Stort tak til dem der tog arbejdet på sig efter at det først så ud som om det ikke blev til noget. Derimod fik vi ikke holdt den tredje tradition, nemlig tøndeslagningen til fastelavn. Bestyrelsens medlemmer var enten borte eller uinteresserede. Vi aftalte at give besked om at vi ikke gjorde noget, og at der var frist spil for andre. De fik vi heller ikke meldt ud. Det er for dårligt, erkender jeg. I det hele taget har bestyrelsen i flere år ikke være overmåde aktiv. Men vi er der og holder øje, gør nogenlunde det vi skal.

Vi har kørt med den samme bestyrelse i flere år, men det vil ikke fortsætte. Frank er nyligt flyttet selv om det ikke er ret langt, så han stopper nu efter flere år som kasserer. Søren Falk Madsen er også flyttet, men ikke ud af foreningen. Men han stoppe alligevel i bestyrelsen. Vi andre tre fortsætter gerne og de to af os er på valg. Vi skal i alle tilfælde have i hvert fald to nye folk ind. Jeg håber virkelig at der er nogle der vil. Arbejdsbyrden er ikke ovvervældende og møderne er hyggelige. Stort tak til Frank og Søren.
Søren Holgersen (M11) og Søren Falk Madsen M (M10B) er på valg til bestyrelsen. Søren Holgersen modtager genvalg. Det gør Søren Falk Madsen ikke. Jesper (M28) og Frank (M19) er ikke på valg til bestyrelsen, men Frank træder ud af bestyrelsen på grund af fraflytning. Der er altså tre pladser i bestyrelsen på spil.

Søren Holgersen, formand (M11) 9.4.2015