Bestyrelsesmøde 27. april 2016

Deltagere: Jesper M28, Allis M19, Christian M26, Kirsten L58, Elin M22.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper som formand. Elin tilbød at overtage jobbet som kasserer.

Følgende emner blev diskuteret på mødet:

Overdragelse af materiale fra Søren H. (tidligere formand). Kirsten taler med Søren.

Referater fra bestyrelsesmøder. Det blev besluttet atter at lægge bestyrelsesreferater på hjemmesiden.

Hjemmesiden. Christian tilbød at kigge på hjemmesiden. Han kontakter Søren H. vedr. informationer om adgang mv.

Opdatering af beboerliste. Kirsten tilbød at foretage opdatering af beboerlisten. Elin sender Kirsten det dokument, der blev brugt sidste gang opdatering blev forsøgt i 2013.

Skurudvalget har holdt møde for at arbejde mod en principløsning for småskure i forhaverne på Lauggårds Alle. Næste møde er den 28. april.

Renovering af legepladsen. Allis informerede bestyrelsen om, hvor langt man var kommet i legepladsudvalget. Der afholdes møde igen d. 2. maj, hvorefter bestyrelsen vil modtage forslag om de tiltag, udvalget ønsker at foretage. Legepladsdagen blev aftalt til 4. juni. Elin sender Allis det dokument, der tidligere er blevet brugt til invitation til legepladsdag.

Reparation af vejen på Maglekrogen. Kirsten kontakter kommunen for at finde ud af, hvorledes kommunen påtænker at udsende regningen for vejreparationen. Får vi en samlet regning eller sendes der regning til hver enkelt grundejer? Hvis kommunen sender individuel regning til hver grundejer skal vi have givet dem besked på forhånd.

Sommerfesten. Det blev besluttet at afholde sommerfesten lørdag d. 20. august. Datoen vil i første omgang blive skrevet på invitationen til legepladsdagen.