Bestyrelsesmøde 18. maj 2016

Deltagere: Jesper M28, Allis M19, Christian M26, Kirsten L58, Elin M22.

Mødet blev indkaldt af Kirsten med det formål at informere resten af bestyrelsen om sit møde med kommunen i forbindelse med betaling af vejrenovering på Maglekrogen.

Kirsten fortalte bl.a. at kommunen ikke kan håndtere en indbetaling fra grundejerforeningen på noget af beløbet og efterfølgende individuelle betalinger fra de berørte grundejere på det resterende beløb, primært fordi vi i slutningen af 2012 indgik en aftale med kommunen om en driftsoverenskomst for private fællesveje, hvoraf det fremgår at opkrævninger af denne art bliver lavet ud fra en fordelingsnøgle. Det vil således ikke være muligt at omfordele de individuelle betalinger til enslydende beløb for hver berørt grundejer. Kirsten fik fordelingsnøglen udleveret af kommunen.

Det vides endnu ikke, hvor stor den totale regning bliver, men det beløb, som grundejerforeningen yder i tilskud er på kr. 55.000.

Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. juni på legepladsen, hvor en del grundejere alligevel vil befinde sig i forbindelse med legepladsdagen. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at få ok til at kompensere de berørte grundejere, således at disse hver kommer til at betale de samme for renovering af vejen.

Elin laver udkast til indkaldelse og sender dette til bestyrelsen hurtigst muligt, således at udkastet kan blive rettet til og indkaldelsen være klar til omdeling senest lørdag den 21. maj.

Efterfølgende fortalte Allis lidt om, hvor langt legepladsudvalget er nået med planlægningen af legepladsdagen.

Referent: Elin,19. maj 2016