Indstilling til bestyrelsen om vedligeholdelse og udvikling af legepladsen

Legepladsudvalget, der blev nedsat på generalforsamlingen, har efter to møder
på legepladsen, senest 2. maj, denne indstilling til bestyrelsen. Udvalget har bestået af Kari (M3), Allis (M19), Etienne (M16), Ann-Sofie (M20) og Søren (M11).

Udvalget indstiller at det nuværende gynge- og klatrestativ fjernes, både fordi træet er ved at være mørt og fordi legeredskabet ikke holder sikkerhedsstanderne. Redskabet erstattes af et legepladsredskab der både har gynger, tårn og glidebane og som holder den økonomiske ramme udstukket på generalforsamlingen. Det placeres på det fjernede legepladsredskabs plads, men vil formentligt være længere. Udvalget har et bestemt redskab i kikkerten, men det skal lige tjekkes om redskabets tårn kan vendes så glidebanen kan vendes 90 grader, ellers er der ikke plads nok. (Det har siden vist sig redskabet glidebane næppe kan kan vendes, så derfor ses stadig efter andre redskaber).

Udvalget indstiller at legehuset bevares, men repareres og males og at sandkassen bevares på sin eksisterende plads.

Udvalget indstiller videre at den lille skov mellem legepladsen og Maglestien inddrages i legepladsen - netop som en miniskov. Hegningen flyttes ud til kanten mod Maglestien og spejdergrunden. Vi spørger lige spejderne og Maglestien. Her forventer vi ok fordi det er åben legeplads som de også kan bruge.

Legepladsen bevares i øvrigt som nu.

Opgaver til legepladsdagen bliver dermed:
1. Eksisterende gynge- og klatrestativ pilles ned.
2. Ny gynge- og klatrestativ sættes op (stor opgave for 2-4 gør-det-selv-typer).
3. Legehuset males ude og inde (træbeskyttelsesmaling), udendørs i farver der matcher spejderhusene.
4. Gamle hegn mod ‘skoven’ pilles ned (stålstolpen skæres over med vinkelsliber under terræn).
5. Oprydning & ukrudt.
6. Affald køres med trailer til genbrugsplads.


Før legepladsdagen er der følgende opgaver:
1. Tjek af legepladsredskab (Etienne).
2. Indkøb af maling til legehus (Allis).
3. Indkøb af pæle og hegn (Søren, som også har jordbor)
4. Spørge spejdere og Maglestien om hegning (Søren).
5. Lån af vinkelsliber (Kari).


Legepladsudvalget
Indstillingen er skrevet af Søren Holgersen og sendt til de øvrige til kommente-
ring. Der kom ingen kommentarer.


allisougaard@hotmail.com
kari.lundsager@gmail.com
ann-sophie@borgermann.dk
etiennethyssen@hotmail.com
holger56@gmail.com