Halvdelen af kvarteret mødt op til gadefest . 17.8.04

Næsten halvdelen af kvarterets beboere dukkede op da der lørdag den 21. august var gadefest. Arrangørerne Anja og Peter havde arrangeret børneleg i gaden om eftermiddagen og spil i mosen bagefter. Derefter blev grillene tændt og folk blev bænket uden den store presenning forenden af gaden. Det blev koldt som timerne gik, men snakken døde alligevel først helt hen et godt stykke ud på natten. Billederne herunder (taget af Anders, M14) er fra gættelegen hvor man skulle gætte hvem der boede hvor og hvor længe de havde boet der. Bagefter skulle man stille op i kronologisk rangorden. Billederne er ordnet derefter med de 'ældste' først ! 30.8.04
Ganske autentisk dokument fra gættelegen - fundet 3 måneder efter i en vinterfrakkelomme. Det blev jo koldt ud på aftenen.