Kloakkerne er blevet rodskåret og spulet. 14.9.04.

Vores kloakker er blevet rodskåret og spulet. Arbejdet er udført i eftersommeren af kloakmesterfirmaet Vendelbo-Larsen A/S der også tidligere har udført samme arbejde. Firmaet har brugt 13 timer til arbejdet fordelt af nogle gange. Regningen lyder på 11.440 kr. plus moms, ialt 14.300 kr.
I grundejerforeningens budget for 2004 er der afsat 10.000 kr. til kloakarbejdet vel vidende det nok ville blive dyrere. Beslutningen på generalforsamlingen i marts var da at det resterende beløb skulle dækkes gennem opkrævninger hos hver enkelt husejer. Det blev anført at prisen kunne være op til 800 kr. pr. husstand. Det blev kun 433 kr. pr. hus. På grund af beløbets begrænsede størrelse har bestyrelsen besluttet at klare regningen uden ekstra opkrævninger som i givet fald ville omfatte 130 kr. pr. hus.
At kloakkerne igen skal rodskæres og spules, var noget som grundejerforeningen vedtog på sidste generalforsanling. De ældre kloakker, der er fra bebyggelsens opførelse i 1948, har set bedre dage og kræver vedligehold med nogle års mellemrum. Om et overskueligt antal år bliver det efter alt at dømme nødvendigt med en egentlig renovering af kloakkerne.
Den spuling og rodskæring, der er gennemført denne gang, har ikke haft en akut anledning, tilstopninger og lignende. Kloakmester Niels Vendelbo-Larsen oplyser desuden at der generelt ikke var de store problemer ved den kombinerede spuling og rodskæring. Der var dog "mere modstand end normalt" ved Maglekrogen 19 til 23, men det behøver ikke at være noget alvorligt, siger han. Der var ikke noget specielt at mærke ved Maglekrogen 3-7 hvor der problemer sidste gang.