Nyheder 2004

Rydning af sne og is på vej og fortov
Kommunen har ansvaret for vores veje, men vi har selv ansvaret for at holde fortovene farbare for sne og is. Læs videre. 12.12.04

Bump og vejskader
Bestyrelsen har overvejet at styrke trafiksikkerheden ved at etablere et bump i svinget ved mellemvejen ned mod Lauggårds Allé. Læs videre. 12.12.04

Maglekrogen 30 får nye ejere
Jakob og Trine har netop solgt deres hus, Maglekrogen 30, og flytter til 1. maj. Et boligannonce (vist herunder) kunne ses i Bagsværd-Søborg-bladet den 30. november. Læs videre. 10.12.04

Samværsregler om støj
Bestyrelsen har behandlet spørgsmålet om den nabostøj der er uundgåelig, men som normalt ikke giver problemer. Bestyrelsen vurderer at generelle regler har deres begrænsning, men at man nok kan sige lidt mere. Læs videre. 23.11.04.

Præcisering af parkeringsregler
Der har af og til været noget usikkerhed om parkeringsreglerne eller mangel på samme. Bestyrelsen præciserer. Læs videre. 17.9.04.

Kloakkerne er blevet rodskåret og spulet
Vores kloakker er blevet rodskåret og spulet. Arbejdet er udført i eftersommeren af kloakmesterfirmaet Vendelbo-Larsen A/S der også tidligere har udført samme arbejde. Firmaet har brugt 13 timer til arbejdet fordelt af nogle gange. Regningen lyder på 11.440 kr. plus moms, ialt 14.300 kr. Læs videre. 14.9.04

Halvdelen af kvarteret mødt op til gadefest
Næsten halvdelen af kvarterets beboere dukkede op da der lørdag den 21. august var gadefest. Læs videre og se billeder. 17.8.04.

Tilladelse til at opføre skure - nogle steder og på betingelser
Kommunen har 9. augst 2004 giver principtilladelse til at opføre skure i forhaverne i kvarterets mellemste række - endehuse undtaget. Man kan nu enten opføre carport eller et 6 m2 skur til cykler m.v. Anledningen er en konkret sag der krævede at grundejerforeningen gik ind i sagen. Læs videre. 17.8.04.


Alle skure kræver tilladelse
Kvarterets deklaration og byplanreglerne kræver at der altid skal søges tilladelse hos kommunen når man vil opføre skure, carporte, overdækninger m.v. Tilladelsen forudsætter samtidig en principgodkendelse - som der p.t. kun findes for carporte og skure i forhaverne til kvarterets mellemste række. Læs videre. 17.8.04.

Spærrenet sat på på legepladsen
Så er der der monteret et spærrenet på legepladsen. Det kan forhåbentligt fange de bolde der er gået over og ved siden af målet ud mod vejen. Problemet har været at flere bolde er havnet inde i genboens carport - og når boldspillerne så skulle ind og finde bolden har det givet risiko for ridser og mærker på bilen. Nettet, der har kostet 964 kr. med moms, er monteret på én stolpe i hver side. Det havde måske været bedre at montere det i en vandret udspændt wire. Vi ser tiden an. 15.5.04.

Velkommen til Maglekrogens nye hjemmeside
Må vi præsentere grundejerforeningen Maglekrogen nye hjemmeside.

Idéen med den er først og fremmest at samle alle de spredte og mere eller mindre utilgængelige oplysninger om kvarteret ét sted som næsten alle tilmed har adgang til. Læs videre.