Præcisering af parkeringsregler. 17.9.04

Der har af og til været noget usikkerhed om parkeringsreglerne eller mangel på samme. Der har bl.a. i nogle tilfælde verseret den opfattelse at beboere på Maglekrogens vestside har fortrinsret til parkere ud for deres hus. Begrundelsen skulle angiveligt være at de ikke som beboere på Maglekrogens østside har mulighed for at indrette parkeringsplads i haven.
Bestyrelsen præciserer at der ikke er jura, vedtagelser i foreningen eller andet der giver fortrinsret til bestemte pladser. Som tidligere henstiller bestyrelsen dog til at man tager hensyn til ældre og handicappede der gerne vil parkere nær deres hus og at gæster og bil nr. to fortrinsvist parkerer på mellemvejen ned til Lauggårds Allé.
Bestyrelsen vil ikke tage skridt til at indføre eller støtte en fortrinsret til parkering. Det er ikke alle der ser det som et plus at bruge den i forvejen beskedne have til parkering. Hvis man ikke vil ofre sin have til parkering, skal man ikke af den grund stilles dårligere med hensyn til parkering i gaden.
Af hensyn til legende børn henstilles i øvrigt til meget forsigtig kørsel på Maglekrogen og i toppen af mellemvejen.