Tilladelse til at opføre skure - nogle steder og på betingelser. 17.8.04.

Kommunen har 9. augst 2004 giver principtilladelse til at opføre skure i forhaverne i kvarterets mellemste række - endehuse undtaget med den begrundelse at man her let kan komme omkring huset til baghaven hvor skuret da hellere skal stå. Man kan nu enten opføre carport eller et 6 m2 skur til cykler m.v. Anledningen er en konkret sag der krævede at grundejerforeningen gik ind i sagen.
Trods principgodkendelsen skal man fortsat ansøge kommunen om tilladelse. Der er desuden nøje regler for skurets størrelse, farve og placering. Hensigten at få en ensartet fremtoning. Reglerne kan fås hos bestyrelsen.
Principgodkendelsen gælder som sagt kun skure i forhaverne i den midterste husrække. Det skyldes at situationen er anderledes andre steder, men kommer der en konkret sag, kan der også komme andre principgodkendelser. De kræver at grundejerforeningen går ind i sagen og bl.a. sender den i høring blandt kvarterets beboere. Læs nærmere om skurreglerne her