Alle skure kræver tilladelse. 17.8.04.

Kvarterets deklaration og byplanreglerne kræver at der altid skal søges tilladelse hos kommunen når man vil opføre skure, carporte, overdækninger m.v. Tilladelsen forudsætter samtidig en principgodkendelse - som der p.t. kun findes for carporte og skure i forhaverne til kvarterets mellemste række, jvf. ovennævnte.
Bygningsreglementets regler om at man bl.a. må opføre skure på op til 10 m2 uden tilladelse gælder kun hvis der ikke er andre regler - og det er der altså for vores kvarter. Især deklarationens regler om at ingen yderligere bebyggelse må finde sted, er skrap.
I praksis har bestyrelsen på egen hånd besluttet at acceptere en bagatelgrænse ved miniskure til cykler, brænde m.v. der er i mavehøjde og kan skjules af en lav hæk. Hertil hører også de hævede terrasser i stueplan som flere af Maglekrogens østlige række har.
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til at holde reglerne og altid søge tilladelse. Ellers kan kvarteret let udvikle sig i kaotisk retning der går ud over helheden og ændrer kvarterets udtryk. Læs nærmere om byplanregler her.