Velkommen til Maglekrogens nye hjemmeside

Må vi præsentere grundejerforeningen Maglekrogen nye hjemmeside.
Idéen med den er først og fremmest at samle alle de spredte og mere eller mindre utilgængelige oplysninger om kvarteret ét sted som næsten alle tilmed har adgang til. For dem som ikke er koblet på internettet er hjemmesiden også en fordel, fordi ønskede oplysninger let kan findes frem. Måske kan hjemmesiden også bidrage lidt til et mere aktivt og socialt liv mellem husene. Det er i så fald en udmærket sidegevinst.
Hjemmesiden er opbygget med to menuer foruden hovedfladen i midten med sponsorannoncer og hovednyhed. Menuen til højre er nyheder i kronologisk orden. Menuen til venstre er de strukturerede oplysninger i emnemæssig orden. Emnerne er kun delvist fyldt ud. Men det kommer - ligesom hjemmesiden hele tiden vil forandre sig.
Hjemmesiden er åben for alle. Det gælder dog ikke referaterne fra bestyrelsesmøder (der kodes så kun bestyrelsesmedlemmer kan se dem) og beboerlisten (der kodes så kun os i grundejerforeningen kan se den).
Alle kan bidrage til hjemmesiden med f.eks. tilbud, gode idéer, forslag m.v. De egentlige annonceprægede ting placeres under menuen til højre. Til at begynde med skal alt nyt sendes til webmasteren (M11's postkasse, sh@dag.dk). Hvis ønsket er der, vil vi senere prøve at lave en elektronisk opslagstavle hvor man kan sludre online.
Denne hjemmeside koster lidt over 300 kr. første år (webhotel, oprettelse og domæneafgift) og godt 200 kr. de følgende år. Dette beløb dækkes af sponsorannoncering øverst på denne side. For opbygningen og vedligeholdelse af hjemmesiden står bestyrelsen selv uden omkostninger.