Rydning af sne og is på vej og fortov. 12.12.04

Kommunen har ansvaret for vores veje, men vi har selv ansvaret for at holde fortovene farbare for sne og is.
Kjeld Serup fra Gladsaxe Kommunes tekniske forvaltning oplyser (12.12.04) at vi har en aftale og vejvedligehold der daterer sig tilbage til 1.10. 1954. Denne aftale kan opsiges af kommunen når som helst, men det er der ikke tale om. Aftalen betyder at kommunen vedligeholder vejen, også for sne.
Fortovene er derimod beboernes ansvar, men kommunen hjælper til med det praktiske. Kommunen har nemlig en aftale om at en entreprenør rydder fortove, og det er af og til også sket at en lille maskine er kommet forbi. Men den kræver 1.6 meters bredde. Derfor kan den kun delvist rydde på ulige numre på Maglekrogen, og slet ikke rydde på den lige side. På Lauggårds alle ryder de muligvis.
Kjeld Serup oplyste videre at fortove skal være ryddede mellem 7.00 og 22.00. Om natten er det med andre ord på eget ansvar at færdes på fortovene.

Her er hvad kommunen skriver på www.gladsaxe.dk:

Fra 1. december til 31. marts hjælper Gladsaxe Kommune med at rydde fortove og stier for sne. Amtsveje og interne privatveje, bliver ikke ryddet af kommunen.
Fra 1. december til 31. marts hjælper Gladsaxe Kommune som en ekstra service med at rydde fortove og stier for sne. Amtsveje og interne privatveje, hvor kommunen ikke er vejmyndighed, vil ikke blive ryddet af kommunen. Staten har ansvaret for at rydde motorveje og motorringveje, men amtet skal rydde Søborg, Buddinge, og Bagsværd hovedgader, Buddingevej, Bagsværdvej og Gladsaxe Ringvej (ring 3)
Den særlige ordning i Gladsaxe fungerer sådan, at kommunen har lavet en aftale med en underentreprenør, som har til opgave at rydde sne på fortove og stier. Dette sker ved hjælp af små traktorer med snekoste.
Der bliver kun foretaget snerydning ved egentlig snefald, og det betyder at traktorene først kører på de omtalte fortove og stier, når der er faldet ca. 2-3 cm. sne. I forbindelse med snerydningen vil der også blive saltet.
Uanset denne kommunale service har grundejerne fortsat det juridiske ansvar for at vinter-vedligeholde fortove og stier, og man bør altid sørge for at rydde sne og sørge for glatførebekæmpelse af de fortove og stier, som grænser op til ens egen ejendom.
Henvendelse om sne- og glatførebekæmpelse til vej- og gartnersektionen, telefon 3957 6666.