Større vejbidrag. 3.1.05

Gladsaxe Kommune sendte lige før jul er brev ud til alle i Maglekrogen om at hæve det årlige vejbidrag fra de nuværende 62,50 kr. (50 kr. plus moms) til 950 kr. pr. parcel. Vejbidraget, der betales sammen med ejendomsskatten, dækker vedligeholdelse af vej og fortove, vejbelysning, afvandingsforhold samt fejning og vintervedligeholdelse mod sne og is. Se brevet her.
Når der i det hele taget er et vejbidrag skyldes det at Maglekrogen er en privat fællesvej som kommunen holder. Det sker via en driftsoverenskomst som grundejerforeningen og kommunen indgik engang i 1954. Siden dengang vejbidraget ikke ændret. Der har på det senere været et kommunalpolitisk ønske om at vejbidraget skulle være mere realistisk. Derfor den store stigning på 1420%, der dog er mindre end hvis der havde været tale om en ren indexregulering. Ialt har 1200 grundejere i kommunen fået samme henvendelse som os i Maglekrogen.
For at kunne hæve vejbidraget har kommunen opsagt driftsoverenskomsten med et halvt års varsel frem til 1. juli. En ny driftsoverenskomst vil så omfatte de 950 kr. Dette beløb vil dække den samme service som før. Dog vil den lejlighedsvise kommunale hjælp til at snerydde fortove falde bort. Det har den enkelte grundejer i forvejen både ansvar og pligt til at gøre.
Grundejerne på Lauggårds Allé har ikke fået brev fra kommunen. Da Lauggårds Allé er en kommunevej, betaler man ikke vejbidrag bortset fra hjørnegrunden der betaler halvt bidrag. Kommunens Teknik- og miljøforvaltning oplyser ikke desto mindre at grundejerforeningens medlemmer på Lauggårds Allé også skal betale det nye vejbidrag på 950 kr. med den begrundelse at de har vej-ret til Maglekrogen, herunder parkering og adgang fra den fælles bagsti. Det er dog også oplyst at dette bidrag kan forhandles ned, f.eks. til det halve.
Også fremover skal vejbidraget betales sammen med ejendomsskatten, men for 2. halvår af 2005 forestiller kommunen sig en særskilt betaling da opkrævning af ejendomsskatterne allerede er sendt ud. I denne opkrævning modregnes halvdelen af det gamle bidrag, d.v.s. 25 kr. plus moms.
Grundejerforeningens bestyrelse anbefaler at tilslutte sig de nye vilkår, dog således at vi prøver at handle beløbet ned især for Lauggårds-medlemmerne. Det er naturligvis trist at få en ekstra udgift på 900 kr., men alternativet er grundejerforeningen selv skal betale al vedligeholdelse, inklusiv ny asfaltering, belysning m.m. Det bliver uden tvivl langt dyrere.
Grundejerforeningen sørger for at organisere det hele, herunder underskriftindsamling og forhandling med kommunen. Som det fremgår af kommunens brev skal to tredjedele af de berørte grundejere skrive under på at man går ind for driftsoverenskomsten. Man behøver altså ikke selv tage kontakt til kommunen, men eventuelle kommentarer er velkomne til undertegnede.
Det forekommer i øvrigt påfaldende at henvendelsen fra kommunens teknik- og miljøforvaltning kommer ganske kort tid efter at kommunen i en samtale med et bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen har oplyst at der ikke var tale om at ændre noget ved driftsoverenskomsten. Pågældende medarbejder (Keld Serup) understreger dog at der ikke er sammenhæng mellem de to ting og at kommunen ikke har fået 'gode idéer' på grund af vores henvendelse.