NYHEDER 2005

Kridttegninger på spejderhytterne
Spejderne har - i al venlighed - gjort opmærksom på lidt beskedent hærværk i form af kridttegninger på spejderhytterne ved legepladsen. Spejderne opfordrer os til at nævne det for vore børn og håber i øvrigt i øvrigt at vi kan hjælpe med at holde lidt øje med hytterne. Kontakt: Søren Mantfeldt, tlf. 2169 1908, mantfeldt@mail.tele.dk. Se hele brevet der er blevet rundtsendt af spejdergruppen. 28.11.2005.

Legepladsdag part. 2
På Søndag d.11/9 kl.13 satser vi på at have gravet huller til fundamentet til det nye legetårn - så vi har brug for stærke hænder til at sætte det på plads - har du tid og lyst så kom meget gerne forbi..." Legepladsudvalget

Forsikringen kan dække udgiften til vandrørsskaden
I hvert fald én beboer har fået sit forsikringsselskab til at dække den udgift der blev pålagt hver enkelt husstand (ca. 800 kr.) i forbindelse med vandrørsskaden i foråret. Anmeldelse skulle ledsages af opkrævningsbrev der blev omdelt. Prøv selv med dit eget forsikringsselskab!


Billeder fra vejfesten
Lidt billeder fra vejfesten der løb af stablen lørdan den 27. august. Boldspil i mosen, Tour de Maglekrogen, kul i grillen og lidt øl & vin mens mørket sænkede sig. Tak til Lotte og Peter for arrangementet. Se billeder. Billederne er taget af Allan (M24) som sammen med familien nu (desværre) flytter fra kvarteret. 6.9.05.

Bredbånd og kabel-TV igen fremme
Bestyrelsen har igen fået en forespørgsel om kabel-TV og bredbånd. Bestyrelsen satser imidlertid på fibernet som den langsigtede løsning der først er mulig om nogle år. Parabolen må accepteres som midlertidig løsning. Læs mere. 17.6.05
Skure i vestrækkens forhaver
Der har rejst sig flere småskure i vestrækkens forhaver. Sådanne skure kræver ellers principielt tilladelse, men bestyrelsen har accepteret en bagatelgrænse for mindre diskrete skure under hækhøjde. Denne regel er nu blevet præciseret: Maksimumhøjden må højst være 140 cm over terræn. Skuret skal skjules af en hæk af mindst samme højde som skurets maksimumshøjde. Der skal desuden være mindst 50 cm mellem skur og skel for at give plads til hæk, idet hele hækken skal kunne stå på egen grund. I tilfælde af tvivl opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen. 17.6.05

Driftsoverenskomst med kommunen
Bestyrelsen har på sit møde den 14. juni indstillet at grundejerforeningen indgår nye driftsoverenskomst med Gladsaxe kommune om vejen Maglekrogen. Det betyder at vi accepterer det forslag som kommunen spillede ud med til jul og som betyder at vejbidraget hæves fra 50 til 950 kr. om året. Læs mere. 17.6.05

Legepladsdag med fuld kraft i fuld sol
Vejret var perfekt og fremmødet imponerende stort ligesom lysten til at hjælpe var helt i top på legepladssdagen søndag den 29. maj. Læs mere og se billeder. 8.6.2005.

Manual til reparation af facader
Så er den klar - den længe lovede manual. Læs manualen her. 8.6.2005.

Legepladsdag
Så er det tid til igen hygge os på legepladsen, så at den bliver i orden til sommeren.
Tidspunkt: Søndag den 29. maj kl. 10.00. Læs mere om opgaver m.v. 24.5.05.


Bildæk er ikke farlige at lege i
På legepladsen er den ene gynge et bildæk, og sandkassen bliver snart et traktordæk. Kan det være farligt? Nej det er det ikke, siger Miljøstyrelsen efter at have undersøgt sagen. Læs mere. 24.5.05

Fældet og plantet ved legepladsen
Så der fældet og plantet ved legepladsen. Der skal lyde en opfordring til at passe godt på de foreløbig meget små (og billige) planter og fortælle børnene hvad der er gjort, så de også kan passe på dem. De næste par år skal der hakkes lidt omkring de nye planter nogle enkelte gange, men derefter klarer de stort set sig selv. Læs mere. 7.4.2005.

Surt brud på vandrøret
Det er ikke kun de fælles kloakrør vi har vrøvl med. Nu er det også de fælles vandrør, og de er grundejerforeningens ansvar når skader skal repareres og betales. Det blev til en uventet udgift på ca. 26.000 kr. der desværre vil betyde en opkrævning kvarteret rundt. Læs mere. 4.05.05. Rettet 20.4.05

Generalforsamling, referat
Læs referat m.v. fra generalforsamlingen den 16. marts.


Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i grundejerforeningen. Den holdes onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Søborgmagle kirke, dagligstuen. Læs videre. 1.3.05.

Hårde slag i tønden til Fastelavn
D
er var hårde slag i tønderne, mange flotte dragter og velsmagende kager da den traditionelle tøndeslagning blev holdt fastelavnssøndag den 6. februar på legepladsen. Læs videre og se billeder. 6.2.05.

Opkrævning af kontingent
Det er nu atter blevet tid for opkrævning af det årlige kontingent for det obligatoriske medlemskab af Grundejerforeningen Maglekrogen. Det er igen i år på 300 kr. Seneste frist for betaling er fredag den 4. februar 2005. Læs videre. 25.1.05.

Større vejbidrag
Gladsaxe Kommune sendte lige før jul er brev ud til alle i Maglekrogen om at hæve det årlige vejbidrag fra de nuværende 62,50 kr. (50 kr. plus moms) til 950 kr. pr. parcel. Læs videre om hvad vi gør ved det. 3.1.05