Bruddet er fundet. Kaj er nede i mudderet for at montere bandagemuffen. Til ventre muffen der kostede knapt 1000 kr.
Surt brud på vandrøret. 6.4.05. Rettet 20.4.05

Det er ikke kun de fælles kloakrør vi har vrøvl med. Nu er det også de fælles vandrør, og de er grundejerforeningens ansvar når skader skal repareres og betales. Det blev til en uventet udgift på ca. 26.000 kr. der desværre vil betyde en opkrævning kvarteret rundt.

Vandet flød i kælderhalsen i Maglekrogen nr. 28, men rislede heldigvis i kloakken uden at løbe ind i kælderen. Kommunen blev alarmeret søndag den 13. marts, og via grundejerforeningen blev bruddet repareret få dage efter, nemlig den 16. marts.

Det var en besværlig reparation. Ingen vidste hvor bruddet eller røret præcist lå. Det viste sig at bruddet lå stort set på grænsen mellem nr. 28 og nr. 30, og at røret lå ca. 170 cm nede og næsten helt inde ved støbningen til kældertrappen. Det medførte en ret omfattende gravearbejde i den smattede, lerede jord og en del belægning og bevoksning måtte lade livet.

Med at besværliggøre arbejdet var at en ukendt bil hele dagen var parkeret oven på den brønd hvor vandet skulle lukkes. Denne detalje kostede flere timer og formentlig et par tusinde kroner. Politiet ville ikke oplyse hvem ejeren var. Bruddet blev derfor først repareret kl. 19.45. Inden da var vandet lukket i ca. tre timer. Det var ikke varslet, da vi ikke var sikre at det blev nødvendigt, men det blev det altså alligevel.

Vandrøret af sorttjæret støbejern så fint ud bortset fra selve bruddet der havde delt røret i et rent snit. Da først bruddet var fundet, blev det ret enkelt samlet med en bandagemuffe der blev boltet sammen hen over bruddet.
Årsagen til bruddet er ifølge den kommunale tilsynsmand, driftleder Poul Erik Herup, de spændinger der kan opstå i det stive rør når jorden arbejder. Pludselig bliver det for meget, og røret knækker. Årsagen er ikke frost, som ikke findes i dén dybde, men temperaturforskelle kan alligevel bidrage til spændingerne, og Herup ser da også flest skader i det tidlige forår.

Vandrørene er delt i private stikledninger, private fællesledninger (grundejerforeningens) samt de kommunale ledninger. De private fællesledninger følger et U gennem vestrækkens forhaver til mellemrækkens baghaver med tilslutninger på mellemvejen og vejen til fiskerhusene. Det blev indrettet sådan da kvarteret blev bygget, bl.a. fordi det var billigst med kun én tilslutning. Nu svier det til os.

Bruddet skete i en privat fællesledning og er derfor grundejerforeningens ansvar. Det fremgår klart af deklarationen der også understreger at udgifterne skal deles ligeligt mellem foreningens huse. Det fastslår også ingeniør i kommunens vand- og afløbskontor, Kjeld Rehder. Han udelukker ikke at kommunen før kan have betalt lignende reparationer, men at det i givet fald var en fejl og at man i hvert fald nu har strammet praksis. Med mindre der tale om absolut akutte skader undlader kommunen også selv at foretage reparationerne.

Skaden blev repareret af VVS-firmaet Brdr. Hansen & Co. ApS (2160 9903) og jordmanden Henning (4026 9598) der er i makkerskab med anlægsgartner HL Anlæg. De kunne træde til med kort varsel og udførte et glimrende arbejde sammen med den kommunale driftleder Poul Erik Herup (3957 6697). Regningen fra Brdr. Hansen lød på 6580 kr. inkl. moms, hvilket bl.a. omfattede 12 montørtimer samt en muffe til 909 kr. Regningen fra jordmanden/anlægsgartneren, HL Anlæg, lød på 19.708 kr. inkl. moms, herunder 4375 kr. for kørsel af grus og jord og 22,1 timer á 275 kr. i retablering. Den samlede regning på 26.288 kr. dækkes gennem en opkrævning i kvarteret, ca. 800 kr. pr. hus.

Beboerne i nr. 28, Amit og Mette, har i forbindelse med skaden fået renoveret hele deres forhave. Grundejerforeningen har dog kun betalt den renovering der direkte kan tilskrives vandrørsskaden.

PS. Pr. 24.5.05 har alle betalt og håndværkerne fået deres penge.
Surt arbejde en fugtig og sen eftermiddag. Kommunens iøvrigt meget venlige og hjælpsomme tilsynsførende, Poul Erik Herup, holder øje med VVS'erne.