Nyt om vejbidraget 17.6.05

Bestyrelsen har på sit møde den 14. juni indstillet at grundejerforeningen indgår nye driftsoverenskomst med Gladsaxe kommune om vejen Maglekrogen. Det betyder at vi accepterer det forslag som kommunen spillede ud med til jul og som betyder at vejbidraget hæves fra 50 til 950 kr. om året.

I weekenden og først i næste uge vil vi komme gaden rundt og bede om underskrifter, idet reglerne kræver at 2/3 støtter forslaget.

Se her driftsaftalen der er stadard i Gladsaxe Kommune.

Vejbidraget hænger sammen med at Maglekrogen er en privat fællesvej som kommunen holder. Det sker via en driftsoverenskomst som grundejerforeningen og kommunen indgik engang i 1954. Siden dengang vejbidraget ikke ændret. For at kunne hæve vejbidraget har kommunen opsagt driftsoverenskomsten med et halvt års varsel frem til 1. juli. Dette beløb vil dække den samme service som før, jf. aftalen der kan ses på bagsiden.
Grundejerforeningen har i foråret skrevet til kommunen i et forsøg på at rokke ved den politiske baggrund for det hævede vejbidrag. Senest har vi holdt et kort møde med den embedmand der tager sig af spørgsmålet. Det har desværre ikke ændret noget ved de varslede stigninger idet der henvises til at der er tale om en politisk beslutning.
Derimod er en anden trussel taget af bordet. Fra kommunen blev det før stillet i udsigt at også grundejerne på Lauggårds Allé skulle til at betale vejbidrag. Det har de ikke gjort hidtil fordi Lauggårds Allé er en kommunevej. Det kommer de nu heller ikke til. Undtaget er som før hjørnehuset, der fortsætter med halvt vejbidrag. For alle hjørnegrunde deles vejbidraget nemlig mellem de to veje. Bortset fra hjørnegrunden bliver Lauggårdsgrundejerne heller ikke bedt om underskrifter.
Alternativet til at indgå driftsoverenskomst er at vi selv skal stå for al vejvedligeholdelse med asfaltering, snerydning m.v. Der er eksempler på at grundejerforeninger i kommunen har valgt denne løsning. Det har vi ikke fordi vi tror at det bliver dyrere for os.
Man kan så spørge hvad man får ud af at bo på en privat fællesvej - ud over retten til at betale vejbidrag. Omtalte kommunale embedsmand (Keld Serup) sagde at der i teorien skulle ligge en kompensation i form af en lavere ejendomsvurdering og dermed lavere ejendomsskat. Det får vi mulighed for at tjekke næste gang vi får ejendomsvurderinger. Og så går vi videre med sagen hvis ejendomsvurderingen ikke påvirkes.