NYHEDER 2006

Renovering af kloakker Vores kloakker skal renoveres. Det gode er at renoveringen - med en enkelt undtagelse - skal udføres som en ‘strømpeforing’ hvor man ikke skal grave. Vores haver bliver derfor skånet. Det dårlige er at vi selv skal betale for arbejde. Hver husejer skal betale 10.500 kr. som skal falde senest 1. marts 2007. Læs videre. 5.12.06.

Afvigelser fra helhedspræget
Kvarterets helhedsindtryk må ikke ændres. Det fremgår af den såkaldte deklaration der blev oprettet da kvarteret blev bygget i 1948. Men hvor stram er deklarationen egentligt? Hvor meget kan man fravige den? Spørgsmålene er blevet aktuelle i lyset af at der i disse år sker en udbredt fornyelse af mange af kvarteres huse. I anledning af en konkret sag diskuterede bestyrelsen spørgsmålet på sit møde den 19. oktober.Læs videre. 20.11.06.


Små skure under bagatelgrænsen i alle haver
Den ‘bagatelgrænse’ der er indført for skure i vestrækkens forhaver gælder generelt for kvarterets haver. Det besluttede foreningens bestyrelse på sit møde den 19. oktober. Læs videre. 20.11.06.

Havemure m.v. på bestyrelsesmøde
Havemurene m.v. har udviklet sig på mange forskellige måder. På bestyrelsesmødet 21. juni blev murene i midterrækkens forhaver diskuteret på grund af en konkret sag. Hvor meget kan man afvige fra standarden? Læs videre. 22.6.06

Fibernet og jordkabler først i 2009
Vi kan først få ny gadebelysning, ny gadebelysning og fibernet i 2009. Elselskabet Nesa er i år begyndt at at lægge luftledninger om til jordkabler i Gladsaxe Kommune, men de er startet i den nordlige del. Efter en henvendelse til Nesa oplyser selskabet at kabelnedlægningen først kommer til os i 2009. I forbindelse med kabellægningen etablerer kommunen ny gadebelysning. Endvidere er det i forbindelse med opgravningen muligt at få installeret fibernet. Det er en meget hurtig it-forbindelse som bl.a. gør det muligt at fange alle mulige TV-kanaler. Grundejerforeningens bestyrelse har den holdning at vi ikke går ind i kabelTV m.v. før kabelnedlægningen som der altså er tre år til. 6.6.06.

Nye og gode vinduer
Malene og Kasper (M26) har fået nye vinduer som man bør lade sig inspirere af hvis man selv skal have nye vinduer. Designet med de grå sprossede vinduer klæder huset og giver det en hel anden karakter end de de usprossede vinduer der hidtil var været almindelige. Læs videre og se billede. 25.4.06.

Bil udsat for hærværk
Mellem lørdag den 22 og søndag formiddag den 23/4 er der nogen der har sparket en stor bule i bagdøren på vores bil, der stor parkeret på stikvejen ind til Maglekrogen. Der sidder et stort gruset fodaftryk str.40+, der måske forinden har været en tur omkring grusbanen på legepladsen. Det syntes vi er timeligt irriterende!. Hvis du for dårlig samvittighed når du læser dette, så bor vi på Maglekrogen 20, og vil gerne høre hvad der gik galt - så kan du til gengæld få lettet din samvittighed.
Med venlig hilsen: Michael & Susanne (M20). 24.4.06

Billeder og tegninger fra historien
Vi forsøger hen ad vejen at samle historisk information om vores kvarter. Her er lidt til at begynde med. Send gerne materiale til os hvis I har noget eller opdager noget. På forhånd tak. Historie. 5.4.06.

Referat og beretning fra generalforsamling
Det blev besluttet at give bestyrelsen grønt lys til til at indhente faglige vurderinger med henblik på sanering af kloaknettet. Læs videre i referatet fra generalforsmlingen der i øvrigt ses i forlængelse af indkaldelsen - og tag beretningen med hvis du vil have et overblik over sidste års aktivitet i foreningen. 31.3.06.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i grundejerforeningen. Den holdes onsdag den 29. marts 2006 kl. 20.00 i Søborgmagle kirke, lokalet i stuen.
Læs videre. 10.3.06.

Tønderne fik én i skallen...
Lasse var gået i bad med tønderne som var blvet solidere end sidste år. Men i sidste ende måtte de give fortabt. Hos børneme blev Jens kattekonge og Anders kattedronning. Hos de voksne blev det til en dobbelt-Lasse, L56'eren som dronning og M24'eren som konge. Den kolde og solskinsrige eftermiddag bød desuden på kaffe, kage, øl og vand hvorefter man lige kunne nå ind i sofaen at se tredje periode af ishockey-finalen Sverige-Finland. 27.2.06. Se billeder.

Tøndeslagning søndag 26. februar
Søndag den 26. februar er det som bekendt fastelavn og kl. 14 er der traditionen tro tøndeslagning på legepladsen med en tønde både for børn og en for voksne. Foreningen byder på slikposer, øl og vand. Man er naturlighvis velkommen til selv at tage lidt kager og varmt med. Vel mødt. (22.2.06)

Bedre og mere TV via net og digital sending
Kasper Kyndesen (M26) gør opmærksom på at der er kommet et alternativ til kabel og parabol tv. Løsningen er 'stream-tv', tv man henter ned (streamer) via nettet.

Læs videre. (22.2.06)