Små skure under bagatelgrænsen i alle haver
Den ‘bagatelgrænse’ der er indført for skure i vestrækkens forhaver gælder generelt for kvarterets haver. Det besluttede foreningens bestyrelse på sit møde den 19. oktober.
Det betyder at skurene højst må være 140 cm høje og skal placeres så de altid giver plads til mindst 50 cm hæk på egen grund - en hæk som i givet fald også skal etableres hvis den ikke er der i forvejen. Det forudsættes desuden at der tale om lette åbne skure på begrænset areal og beregnet til cykler, barnevogne, brænde og lignende. Bestyrelsen lægger vægt på at haverne ikke generelt bliver bebygget og mister havekarakteren. .
Beslutningen skyldtes en konkret forespørgsel fra en af midterrækkens beboerne der i forvejen kar carport i haven. Efter de hidtidige regler kunne der ikke både være skur og carport i haven, men det kan der altså nu hvis skuret opfylder de nævnte regler.
Det skal understreges at bagatelreglene i princippet er en omgåelse af den deklaration der findes for området. Bestyrelsen opfordrer til at man kommer frem med sin mening hvis er uenig i bestyrelsens gøren og laden. Det kan både ske ved personlig henvendelse til bestyrelsen eller på den næste generalforsamling i marts.