Nyt fra generalforsamlingen

Grundejerforeningens generalforsamling blev holdt 21. marts, som vanligt i Søborgmagle Kirke. Kun 12 huse var repræsenteret. Det blev besluttet at bruge de fleste af foreningens penge, nemlig 20.000 kr., på at lukke hullet efter kloak-ekstraregningen.

Det er desværre ikke nok. Som det tidligere er blevet gennemgået er det nødvendigt at hver husstand spæder mere til. Der er anført beløb på 1705 og 21 55 kr. pr. hus. Bestyrelsen bliver imidlertid nødt til at lægge yderligere små 150 kr. oven i på grund af genopretningen af de to haver (M5,7) hvor der blev foretaget en opgravning som led i kloakarbejdet. Foreningen dækker dette arbejde i det omfang der sker en opretning til gammel standard. Ekstraregningen pr. hus bliver dermed 1850 kr., dog 2300 kr. for M3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21. Prisforskellen skyldes at de nævnte huse - der ligger i midterrækken - har to private stikledninger som hver hus skulle betale hver for sig. Beløbene bedes indbetalt på foreningens bankkonto: 9006-4565078408 inden 1. maj 2007. Samtidig kan man undbetale 2007-kontingentet der blev vedtaget til 400 kr.

I øvrigt blev Søren M11) genvalgt og Neal (L60) blev nyvalgt til bestyrelsen, begge for to år. Lotte (L56) fortsætter i bestyrelsen, mens Anja (M3) får på grund af midlertidig fraflytning. Flemming (18) er ny bestyrelsessuppleant.

Peter (M19), Neal (L60) og Anne-Marie (M21) meldte sig til festudvalget til sommerfesten 2007. Flere kan melde sig.

Det kom frem på generalforsamlingen at der - Lærerstandens Brandforsikring undtaget - er problemer med hensyn til at få de private husforsikringer til at dække reparationer af private stikledninger. Ingen dækker udgiften til de fælles ledninger. Kommende erfaringer gives så vidt muligt videre her på hjemmesiden.

Det opfordres videre til at man giver besked til hjemmesiden hvis man har gode erfaringer med håndværkere. Omtrentlige prisen på veldefinerede opgaver (f.eks. nyt tag) er også velkomne.