Resultat fra undersøgelse af stikledninger

Vi har fået resultatet fra undersøgelsen af de private stikledninger. Rapport for hver enkelt hus er omdelt. Det er én side pr. stik, eventuelt suppleret af et billede. Hvis entreprenøren - Per Aarsleff A/S - vurderer at er behov for en istandsættelse er der påskrevet ‘Aarsleff anbefaler renovering’.

Det viser sig at ret mange stikledninger har en tilstand hvor Aarsleff anbefaler en renovering. Afhængig af skaden kan der være tale om en strømpeforing eller en mindre omfattende og billigere metode.

Hvad der videre skal ske med de private stikledninger er op til de enkelte husejeres initiativ og betaling. Hvis en renovering er anbefalet, henvender man sig til sit forsikringsselskab og spørger om de vil dække en renovering. Forsikringsselskabet vil derefter se nærmere på rapporten. Selskabet vil også - i tilfælde af positivt svar - muligvis kræve at man bruger et bestemt firma til at udføre renoveringen. Ellers kan man lave en aftale med Per Aarsleff A/S, Torben Buur Nielsen, tlf. 3679 3436, tbn@aarsleff.com. Hvis forsikringen ikke vil dække, må man selv betale renoveringen.

Rapporterne kaldes enten 'Stikledningsrapport' eller 'TV-rapport'. TV-rapport er brugt når stikledningen er koblet direkte til en brønd. I disse tilfælde er der anført nogle fysiske index og skadesindex som ikke bruges i den aktuelle sammenhæng. Så se bort fra dem. Ellers er det de samme oplysninger man finder i de to rapporttyper.

Figuren i rapporten viser stikledningen og de punkter undervejs hvor der er bemærkninger. Punkterne beskrives med koder som forklares under observationer/bemærkninger. Til koderne er knyttet et tal som kan ligge mellem 0 og 5. Et 0 betyder ingen problemer. Et 5 betyder meget alvorlige problemer. Et 3 er den typiske grænse hvor der let kan opstå problemer og hvor forsikringen gerne overvejer at dække.

Der er ingen 5-taller i rapporterne og kun et enkelt 4-tal. Derimod er der en del 3-taller rundt omkring. Hvor der er 3-taller, anbefaler Per Aarsleff A/S renovering. Der er dog også nogle tilfælde hvor der anbefales en renovering selv om der kun er 2-taller. Det kan skyldes en faglig helhedsvurdering eller et 2-tal der er tæt på at blive et 3-tal.

De fleste huse har kun én stikledning hver. Den deler sig i sideledninger under kældergulvet. Midterrækken i kvarteret er speciel på den måde at husene - nr. 23 og nr. 8 undtaget - har to stikledninger hver. Alt i alt er der derfor 41 stikledninger hvoraf der anbefales renovering af de 16.

I første omgang er den lange stikledning til Maglekrogen 10B og 10C ikke udført. Det skyldes at tegningen ikke passede. Sagen undersøges nu nærmere.