Nyheder 2007

Kassererskifte efter flytning
Peter og Jill forelagde den 25. august beklageligvis residensen til Californien hvor Jill er fra. Peter måtte samtidig opgive kassererposten i grundejerforeningens bestyrelse. Flemming (M18) rykker dermed som bestyrelsessuppleant ind i selve bestyrelsen hvor han tilmed er blevet ny kasserer. Bestyrelsen består desuden af Lotte (L56), Neal (L60) og Søren (M11).

Vejfesten er aflyst for i år
Vejfesten, der skulle have været lørdag den 25. august, er aflyst. "Der har været meget lav tilbagemelding til vejfesten på lørdag så vi har besluttet os til at aflyse festen dette år," oplyser Neal (L60) der er arrangør sammen med Anne-Marie (M21) og Elin (M22). Neal indbyder til gengæld alle til drikke, snacks og tilbygningstilsyn samme lørdag kl. 15, Lauggårds Allé 60.

Dokumentation til forsikringen
Når man prøver på at få forsikringen til at dække udgifter til renoveringen af de fælles kloakledninger, er der brug at dokumentere at arbejdet faktisk er gjort. Hertil skal man bruge fakturaen for arbejdet og et bevis (kontoudtog) der viser at arbejdet også er betalt. Hent de to dokumenter her: aarslefffaktura, aarsleffkontoudtog. Hvis man har brug for at påvise at kloakken er et fælles ansvar i foreningen, kan man henvise til deklarationen.

Nyt fra generalforsamlingen
Grundejerforeningens generalforsamling blev holdt 21. marts, som vanligt i Søborgmagle Kirke. Kun 12 huse var repræsenteret. Det blev besluttet at bruge de fleste af foreningens penge på at lukke hullet efter kloak-ekstraregningen. Det er dog ikke nok, så hver husstand får desuden en ny opkrævning der skal betales senest 1. maj. Læs videre. Læs referat og beretning fra generalforsamlingen. 29.3.07.

Hulmursisolering med rabat
Selv om vores rækkehuse ikke har ret meget ydermur - endehusene undtaget - kan det alligevel være lønsomt at få hulmursisoleret. En energirapport til M20 anbefaler en sådan isolering. Susanne (M20) har indhentet priser fra Jydsk Isoleringsteknik. De varierer fra 2500 til 4000 kr ex. moms afhængig af række og antal huse. Hertil kommer 1200 for hver gavl. Da der er en betragtelig rabat ved at gå flere sammen - op til 500 kr. pr. hus - vil Susanne gerne koordinere en eventuel samlet bestilling. Hun kan kontaktes på sug@dr.dk, tlf. 3956 5054, 2173 1222.

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 21. marts kl. 20.00 i Søborgmagle kirke, lokalet i stuen. Læs videre. 7.3.07.

Ekstraregning for kloakken
Kloakrenoveringen blev gennemført problemfrit. Teknisk set i hvert fald. Den blev nemlig også dyrere end ventet. Ekstra betaling på omkring 1705-2155 kr. pr. husstand kan desværre ikke undgås og skal betales senest 1. maj. Bestyrelsen beklager meget. Læs videre. 7.3.07.

Forsikring og kloak
Jes (M21) skriver:
I forbindelse med strømpeforingen af kloakken har vi haft en snak med vores forsikringsselskab (Gensidig Forsikring - GF) om at vi mente at de burde dække vores omkostninger til en renovering af vores stikledning. Vi har en udvidet rørskadeforsikring, men alligevel er de ikke umiddelbart indstillet på at dække noget som helst, da der jo ikke er en pludselig opstået skade. Sagen er nu ikke slut der, men for at samle så meget ammunition som muligt, så vil jeg høre om der er nogen der har kendskab til omnogle af matriklerne har fået det dækket omkostningerne til stikledning og evt. fællesledning - gerne på hvilke konditioner og i hvilket selskab. GF siger, at det er en vedligeholdelsesting som de ikke dækker. Jeg ved fra bekendte i en lignende situation at Lærernes Forsikring dér har dækket både renovering af fælleskloakken og stikledningen under en udvidet rørskadeforsikring.
Jeg antager, at der er andre i vores situation, så måske kunne vi låne lidt krudt til kampen med vores selskab, hvis der er nogle hvis forsikringsselskab allerede har accepteret. Meld gerne tilbage.
Hilsen Jes (M21), 3967 4380, 2012 5618 (21.2.07)

Billeder fra fastelavn
Fin fastelavnssøndag på legepladsen. Se lidt billeder derfra. 20.2.07.


Fastelavn på Maglekrogen
Vi afholder traditionen tro fastelavn, hvor vi skal have kåret Maglekrogens kattekonger og kattedronninger anno 2007. Igen i år vil der være tøndeslagning for både børn og voksne. Det sker søndag den 18. februar kl. 14.00 på legepladsen.
Kom udklædte og vær med! Vi sørger for det vigtigste nemlig tønder mv. samt sodavand/øl og slikposer. Medbring meget gerne kage og kaffe. Vi glæder os til at se jer og satser på solskin ligesom sidste år.
Mange hilsner fra bestyrelsen 12.2.07.

Begrænsninger mens kloak renoveres
Mandag 29. januar til onsdag 31. januar renoveres de fælles kloakledninger. Og i dette tidsrum må kloakken ikke bruges i dagtimerne.

Renoveringen sker som en ‘strømpeforing’ hvor der ikke skal graves op i haverne. Men vi slipper ikke uden gener sådan som det fremgår af en omdelt beboerinfo fra entreprenøren Aarsleff. De vedrører både parkering og vandudledning. Se beboerinfoen.
De tre dage må vi ikke bruge kloakken fra 7 morgen til 7 aften. Altså hverken trække ud i toilettet eller lade vand løbe i vasken, brusekabinen m.v.
Vi har spurgt hos Aarsleff hvor nøje kravet skal følges. Og det skal følges omhyggeligt. Det skyldes bl.a. at arbejdet styrtes via tv. Og man kan ikke se noget hvis der løber vand i kloakrørene. Mens selve ‘strømpen’ trækkes i rørene, kan der slet ikke slippe vand ud i fællesledningen. Hvis man lukker vand fra brusebadet imens, fylder man husets egne rør op indtil der ikke kan være mere i dem og vandet flyder op over kanten.
Der arbejdes dog ikke på alle tre kloakstrenge samtidig og hele tiden. Man kan derfor bruge kloakken hvis man forinden omhyggeligt sikrer sig at der ikke arbejdes på den kloakstreng man er tilsluttet. Der er en streng for henholdsvis østrækken, vestrækken og midterrækken.
Arrangér dagene så det kan fungere. Vi ønsker at give entreprenøren ordentlige forhold - også af hensyn til de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser det kan få hvis vi følger henstillingerne.26.1.07.

Resultat fra undersøgelse af stikledninger
Vi har fået resultatet fra undersøgelsen af de private stikledninger. Læs videre. 26.1.07.