Grundejerforeningen Maglekrogen
11. marts 2008

Indkaldelse til generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling
onsdag den 26. marts 2008 kl. 20 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3. Revideret regnskab og budgetforslag.
Ad. 4. Bestyrelsen foreslår jf. budgetforslaget at der afsættes 12.600 kr. til vedligeholdelse af legeplads, herunder nye mål og nyt grus. Bestyrelsen foreslår videre at der afsættes 750 kr. til henholdsvis vejudsmykning, generalforsamling, fastelavn og julefrokost, 1000 kr. til henholdsvis sommerfest og trillebør samt 250 kr. til hjemmeside.
Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til bestyrelsen senest tirsdag den 18. marts.
Ad.5. Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent på 400 kr.
Ad. 6. Neal (L60) og Flemming (M18) er på valg og genopstiller - men vil heller ikke stå i vejen der gerne vil ind og gøre en indsats. Søren og Lotte er ikke på valg. Valgperioden er to år.
Ad. 7. Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt. og stiller op.
Ad. 8. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Der er p.t. ingen suppleant det Flemming gik ind i bestyrelsen da Peter (M19) flyttede i sommers.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Søren Holgersen (M11), Flemming Bøgild (M18), Lotte Juul (L56)
og Neal McMullan (L60).