Nyheder 2008

Loppemarked den 7. september
Har du også kælderen fuld af ting der er for gode til at smide ud? Sanne og jeg har besluttet at vi afholder loppemarked på Maglekrogen søndag den 7. september i tidsrummet 11.00-16.00. Det kunne være sjovt om der var flere husstande der bød ind, sådan at vi kunne tiltrække en masse besøgende! Hvis I er interesserede, vil det være super om I lige kontakter en af os, så vi kan annoncere at vi faktisk er flere husstande, for at vække folks interesse. Vi vil se til, at der op til loppemarkedet vil blive delt annoncer ud i nærområdet. Mange hilsner fra Sanne, Lauggårdsallé 60 og Helena, Maglekrogen 18. (11.7.08)

Så er legepladsen næsten helt i form
Ikke så mange deltagere, men effektivt og hyggeligt. Det var en god dag den 21. juni hvor der blev sat skik på legepladsen og bagefter blev holdt haveparty hos Neal og Sanne (L60). Legepladsens boldbane har fået nyt grus. 5 m3 af en type der både har meget ler og stenmel ('Herregårdsgrus'). Det er derfor meget fast, især når regn og tramp har gjort deres. Desuden støver det næsten ikke. Gruset kostede 2550 kr. inkl. transport. Der er også kommet nye mål - mindre end de gamle håndboldmål og ikke nær så robuste, men langt billigere. Kan de holde blot et par år er det godt. Vi har et i reserve. De tre mål kostede 839 kr. Også spærrenettet bag det ene mål er repareret. Et andet overvejes bag det andet mål. Og så blev der ellers fjernet ukrudt og beskåret så man kan komme bedre til. (23.6.08)

Foreningens nye entreprenørgrej
Den gamle trillebør forsvandt. En ny er indkøbt for 400 kr. og fik sin ilddåb da legepladsens nye grus skulle trilles ind. Trillebøren er påmalet 'Maglekrogen' med gult på siden, og den har sin faste plads i den grønne sti mellem østrækken og midterrækken. Bestyrelsen håber at den her står mere sikkert end på legepladsen hvor den gamle havde stald. Trillebøren er til fri afbenyttelse, men husk at få den tilbage på stien efter brug. (23.6.08)

Sommerfest og legepladsdag 21. juni
Den kombinerede legeplads- og sommerfestdag holdes lørdag den 21. juni, men på grund af relativt få tilmeldinger (17 voksne og 7 børn) er arrangementet ændret. Vi - eller i hvert fald nogle - begynder kl. 14 på legepladsen hvor det store arbejde er at sprede nyt grus og komprimere det sammen. Desuden skal der opsættes nye mål, repareres en netoverligger og fjernes noget ukrudt. Turen i mosen og Tour de Maglekrogen er aflyst. I stedet driver vi ud på eftermidden til haveparty i Neal og Sannes store have (L60). Her medtager man selv kød til grill og drikkevarer, mens det øvrige til buffetten fordeles blandt de tilmeldte. Hvis der er nogen, der ikke har fået meldt sig til, men alligevel gerne vil deltage, er de fortsat velkomne.

Invitation til sommerfest og legepladsdag
Lørdag den 21. juni. Både sommerfesten og legepladsen har holdt flyttedag og holdes samtidig på denne dato.
Kl. 12 går vi i gang på legepladsen hvor der skal skal spredes grus, stilles nye mål op og fjernes ukrudt. Kl. 15 tager vi i mosen med bolde og drikkevarer. Kl. 16.30 er der lege for de små børn og kl. 17 er der Tour de Maglekrogen for dem der gerne vil vise deres huse frem og se andres og måske få ny inspiration.
Fra kl. 18 begynder vi at tænde grillene op. Resten af aftenen står på hyggeligt samvær med indlagte quis, sang mv. Der bliver fælles buffet bortset fra at alle selv medbringer drikkevarer og kød/fisk til grillen. Hvis I har nogle god ideer til underholdning ellers vil gerne hjælp, venligst kontakt Neal L60.
Der omdeles tilmeldingssedler i postkasserne. Tilmelding senest 7. juni til Neal (L60). Vedlagt tilmeldingsskema.


Neal er den nye formand
På foreningens bestyrelsesmøde den 14. maj overtog Neal (L60) formandsposten. Den gamle formand, Søren (M11) fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmødet blev den legepladsdag og vejfest diskuteret, og det blev besluttet at holde dem sammen, 21. juni.

Referat fra generalforsamling
Generalforsamlingen blev ekstraordinært holdt privat, nemlig hos Lotte og Lasse i Lauggårds Allé 56. Der var alligevel ikke plads til os i kirken. Det var nu intet problem, bl.a. fordi vi kun var ti fremmødte. Læs videre.

Indkaldelse til generalforsamling
Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts 2008 kl. 20 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Læs videre.

Bestyrelsesmøde efter otte måneder
Vi skal have sommerfest igen. Det lægger foreningens bestyrelsen op til efter at den aflyst sidste år på grund af for få tilmeldinger. En dato sidst i juni er en mulighed, foreslår bestyrelsen der som lovet har holdt lavt profil i år, men dog den 20. februar fik holdt sit første møde siden i sommers. Her blev generalforsamlingen også fastsat til 26. marts. Indkaldelse følger senere, men sløret kan dog løftes for at der foreslås penge til nye mål og nyt grus på legepladsen - samt en ny trillebør. Legepladsdagen bliver 18. maj. Parkeringen på vejene blev også diskuteret. Det kan af og til være svært at finde plads, måske fordi flere husstande har fået to biler. Da vi ikke kan skaffe flere p-pladser, henstiller bestyrelsen blot til at holde vanlige regler. Som bl..a er at gæster og eventuel bil nr. to så vidt muligt bør holde på mellemvejen og at man tager hensyn til dårligt gående bilister. Og så kommer der i øvrigt snarest en kontingentopkrævning ud. Igen er kontingentet 400 kr.

Mosens historie og udvikling
Vil du gerne vide lidt mere om Utterslev Moses historie og de planer der er med mosens udvikling? Så læs f.eks. artiklen 'Søen mosen og naturparken' som jeg har lavet til fagbladet Grønt Miljø. Lidt fagnørdet, men alligevel...
Med venlig hilsen, Søren Holgersen (M11). (21.2.08)

Vi fejrer fastelavn
Maglekrogens legeplads, søndag den 3. februar kl. 12.00
Slip fantasien løs og find din spændende fastelavnsdragt frem. Katten skal bankes ude af tønden af både børn og voksne. Hvis I er heldige falder der nogle slikposer på jorden til børnene. Der bliver også øl ellers sodavand for dem der er tørstige. Og I må meget gerne tage kaffe og kage med.
Med venlig hilsen: Bestyrelsen. (28.1.08)