Bestyrelsesmøde 19.5.09

Foreningens ‘samværsregler’ blev taget op på bestyrelsens seneste møde den 19. maj. Det skyldes en diskussion på generalforsamlingen om støj og udendørsbelysning.
Bestyrelsen vedtop at stramme reglerne om ”kraftig udendørs støj fra motorredskaber m.v. og kraftig indendørs støj fra slagbormaskiner, tryklufthamre, meget høj musik m.v.“ Her er henstillingen nu at denne støj ikke må genere før kl. 09.00 og efter kl. 15.00 i weekender og helligdage og før kl. 8.00 og efter kl. 20.00 på hverdage. Ændringen er at man før kunne støje til kl. 20 i weekender og helligdage.
Bestyrelsen var endvidere enig om at udendørs belysning ikke skal være for voldsom og principielt så vidt muligt holdes på egen grund. Det kan f.eks. betyde at belysningen ikke skal være for diffus og spredende.
Bestyrelsen henstiller desuden til at storskrald ikke sættes ud på fortovet i for lang tid før det bliver afhentet. Helst kun dagen før.
Se de reviderede samværsregler.
På mødet, der var det efter generalforsamlingen, blev Neal (L60) genvalgt som formand, mens Frank (M19) indtræder i bestyrelsen som afløser for Flemming (M18) der flytter. Frankt overtages desuden Flemmings kassererpost.
Referatet fra generalforsamlingen blev ikke sendt ud på papir, kun via e-mail med henvisning til hjemmesiden. Det er en fejl. Alle som vi har e-mail på, skal have referatet omdelt på papir, men bestyrelsen vil samtidig prøve at få e-mailadresser fra flere af husene.
Legepladsdagen den 16. maj trak meget få af huse. Sandkassen blev dog fyldt op, fodboldnettene repareret og noget ukrudt blev fjernet før regnen satte ind. Bestyrelsen vil snarligt sørge for at hegnet bag målet mod vest bliver repareret.
Sommerfesten arrangeres af et særligt udvalg og holdes den 22. august.
På generalforsamlingen blev det foreslået at referaterne fra bestyrelsesmøderne skulle være være åbne for alle i kvarteret. Bestyrelsen besluttede dog de fortsat skal være hemmelige, bl.a. af hensyn til eventuelle personoplysninger. Til gengæld bliver relevante punkter fra mødet oplyst som de er blevet det her.