Grundejerforeningen Maglekrogen
23. februar 2009

Indkaldelse til generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling
mandag den 9. marts 2009 kl. 20 hos Neal og Sanne, Lauggårds Allé 60.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3. Revideret regnskab og budgetforslag.
Ad. 4. Bestyrelsen foreslår jf. budgetforslaget at der afsættes 12.600 kr. til vedligeholdelse af legeplads, herunder nye mål og nyt grus. Bestyrelsen foreslår videre at der afsættes 750 kr. til henholdsvis vejudsmykning, generalforsamling, fastelavn og julefrokost, 1000 kr. til henholdsvis sommerfest og trillebør samt 250 kr. til hjemmeside.
Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til bestyrelsen senest tirsdag den 18. marts.
Ad.5. Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent på 400 kr.
Ad. 6. Søren (M11) og Søren (M26) er på valg og genopstiller. Flemming og Neal er ikke på valg. Valgperioden er to år.
Ad. 7. Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt. og stiller op.
Ad. 8. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Frank (M19) genopstiller.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Neal McMullan (L60), Søren Holgersen (M11), Flemming Bøgild (M18), Søren Falk Madsen (M26) og Frank Holmgrün (M19)