Nyheder 2009

Sommerfest den 22. august
Der er sommerfest i grundejerforeningen lørdag den 22. august. Kryds af i kalenderen med det samme!
Kl. 15: fodbold/rundbold m.m. for alle på boldbanerne ved mosen. Kl. 17: Tour de Maglekrogen. Hvis nogle af jer har fået lavet noget ved jeres hus og ønsker at vise det frem for at inspirerer andre så er det en oplagt anledning. Kl. 18: mad og drikke / underholdning / quiz / sang mv.
Alle medbringer selv kød/fisk til grillen samt drikkevarer og service. Der er fælles buffet som man skal melde sig til. Buffetten består af salater, brød, kaffe, kage, etc. Hvem der skal lave hvad vil blive fastlagt efter endt tilmelding. Også Tour de Maglekrogen skal man melde sig til. Se tilmeldingsskema. Det bliver også omdelt. Tilmelding senest 22. juni til Elin, M22. Hvis I har nogle gode ideer til underholdning eller gerne vil hjælpe, venligst kontakt Neal L60. (22.5.09)

Fra seneste bestyrelsesmøde
Foreningens ‘samværsregler’ blev taget op på bestyrelsens seneste møde den 19. maj. Det skyldes en diskussion på generalforsamlingen om støj og udendørsbelysning. Læs videre. (22.5.09).

Fra det historiske arkiv
Gladsaxe Kommune har lagt sit historiske billedarkiv - Gladsaxebilleder - på sin hjemmeside. Jeg har set det meste igennem, men kun fundet ét - dårligt - billede fra vores kvarter. Til gengæld var der en del billeder fra kvartererne rundt om os som er interessante. Jeg har sat 9 af dem ind på på denne side. Gå ind under historie og kig. Med venlig hilsen, Søren M11 (15.5.2009)


Legepladsdag den 16. maj
Så er det tid til igen hygge os på legepladsen så den bliver i orden til sommeren. Tidspunkt: lørdag den 16. maj kl. 10.00. Opgaver: nyt sand til sandkassen, retablering af hegnet mod vest, lugning, generel oprydning. Kom og vær med. Vi sørger for øl og sodavand, I er velkommen til at tage kaffe og kage med.
Med venlig hilsen, bestyrelsen.

Afspærring på Maglekrogen
Den 18. maj og omkring seks uger frem får vi håndværkere der går i gang med at lave badeværelse i kælderen. I den forbindelse får håndværkerne behov for at transportere byggeaffald væk. Vi vil derfor i kortere perioder sætte afspærring op, så håndværkerne har mulighed for at stille en trailer. Vi håber på jeres forståelse.Med venlig hilsen. Michael og Susanne, Maglekrogen 20.

Referat fra generalforsamlingen
10 ud 33 husstande var mødt frem på årets generalforsamling der for andet år i træk blev holdt i private rammer, nemlig hos Neal og Sanne i L60. Et stille år sagde formand Neal om 2008, mens 2009 er indledt med en større sag - et sprængt vandrør - der blev diskuteret på mødet. Her blev også samværsregler berørt, bl.a. maskinstøj som har det med at gå i gang lige når kaffen skal indtages i terrassens sol. Læs her referat.

Katten af tønden
Søndag den 22. februar holdt grudejerforeningen endnu en gang fastelavn på legpladsen. En tønde for børnene, en for de voksne. Se billederne fra tøndeslagningen.

Generalforsamling den 9. marts
Det skal være inden udgangen af marts, og det bliver usædvanligt tidligt i år. Grundejerforeningens generalforsamligen holdes mandag den 9. marts 2009 kl. 20, og ansporet af sidste års forsøg med at holde forsamlingen privat, gentager vi successen. Generalforsamlingen holdes hos formand Neal, Lauggårds Allé 60. Læs videre. (23.2.09)

Fastelavn den 22. februar
Søndag den 22. februar kl. 12 er der igen tøndeslagning på legepladsen. Slip fantasien løs og find dein fastelavnsdragt frem. Katten skal bankes ud af tønden af både børn og voksne. Og hvis I er heldige, falder der også nogle slikposer på jorden lige til at samle op - af børnene i hvert fald. Der bydes også på øl og sodavand. Og I må gerne tage kaffe og kage med. (22.1.09)

Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Nyheder 2005
Nyheder 2004