Elkabler, fibernet og gadelamper
For få år siden meddelte elselskabet NESA at man ville have de sidste el-luftledninger kabellagt. I Gladsaxe Kommune begyndte man mod nord og regnede med at nå vores område i 2009. Samtidig tilbød man at lægge fibernet (et særligt hurtigt bredbånd) ned, og kommunen ville samtidig sætte ny vejbelysning op. Sådan er det ikke gået, og det er i det hele taget usikkert hvad der skal ske. Læs mere.
DONG Energy har i mellemtiden opkøbt NESA. Vi har spurgt om hvornår det bliver vores tur med jordkabler og fibernet. „Vi har i efteråret 2009 måttet tilpasse vores investeringer i kabellægningen og neddrosle fremdriften af denne modernisering af elnettet. Vi regner nu med at have fjernet alle luftledninger i vores netområde i 2014. Det er kommunen der beslutter om gadelamperne skal udskiftes. Hvad angår fibernet, solgte DONG Energy sine fibernet-aktiviteter til TDC i slutningen af 2009. Vi har derfor ikke længere noget med etableringen af fibernet at gøre,“ lyder svaret som vi fik den 10. maj.
Vi spurgte derfor TDC om fibernettet. Herfra kan man ikke give nogen eksakt horisont, og selskabet er i det hele taget ikke vilde med at lægge fibernet i jorden. De vil hellere sælge et såkaldt COAX-net der er baseret på de eksisterende telefonkabler. Det forudsætter dog at der er nok der vil have det i vores område.
Sådan som TDC inddeler byen, er der 45 husstande i vores område. Det vil koste 3.595 kr. pr. hus hvis mindst 40 huse er med og 8-10.000 kr. hvis kun 30 er med. Ifølge TDC er COAX lige så godt som fiber da det sagtens kan køre f.eks. en 100 mbit forbindelse.

Andre elleverandører - herunder sammenslutningen Waoo - vil til gengæld gerne læger fibernet. Bestyrelsen tager spørgsmålet op igen på sit næste møde. (19.5.2010)