Referat fra generalforsamling 2010

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 20 hos Neal og Sanne, Lauggårds Allé 60.

Deltagere: Maglekrogen: 9, 11, 13, 15, 19, 22, 26 og 28 og Lauggårdsalle: 60.

1. Valg af dirigent
Søren Holgersen, Maglekrogen # 11 blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Neal McMullan: "Det har været endnu et stille år for bestyrelsen og grundejerforeningen, tre bestyrelsesmøder og en julefrokost var nok til at håndtere alle emner og holde gang i aktiviteter.
Kontingent var fastsat til 600 kr. som sidste år med formålet at dække uforudsete udgifter. Der har ikke været nogen ekstraudgifter og derfor har vi lidt overskud i kassen. Bestyrelsens holdning er at vi skal fortsætte med de 600 kr. kontingent for at give lidt luft i budgettet til uforudsete udgifter. Det sprængte vandrør fra sidste år ved M26 blev dækket af beboernes egen husforsikring og heldigvis var der ikke brug for nogen særlig medlemsopkrævning. Det må være hver beboers eget ansvar at undersøge om deres forsikring dækker stikledning (fra hovedledning til huset). Grundejerforeningen har et fælles ansvar for hovedledningen inden for vores fælles grundareal og kommunen overtager ansvaret på de kommunale veje. (Skitse af vandledningsoversigt vedlagt).
Bestyrelsen har diskuteret brug af motoriserede haveredskaber, elektriske redskaber og havebelysning pga. debatten fra sidste års generalforsamling, og samværsreglerne blev således opdateret. Reglerne kan ses på hjemmesiden, men hovedpunkter er følgende:
'Kraftig udendørs støj fra motorredskaber m.v. og kraftig indendørs støj fra slagboremaskiner, tryklufthamre, meget høj musik m.v. bør ikke finde sted før kl. 9.00 og efter kl. 15.00 i weekender og på helligedage og før kl. 8.00 og efter kl. 20.00 på hverdage. At belysningen ikke er for kraftig, diffus og spredende og at automatisk belysning ikke udløses for let, f.eks. når man går forbi på fortovet.'
Bestyrelsen har kigget på forsikring af legepladsen og det lykkedes af finde en police hos Tryg som dækker vores ansvar på dette område. Så nu kan vi føle os trygge hvis der sker en ulykke ved legepladsen.
Fastelavn i 2009 blev holdt som normalt med god deltagelse fra beboere og gæster. Desværre var det ikke muligt at holde fastelavn i 2010 da bestyrelsen var optaget og det var ikke muligt at finde nogle andre frivillige til at styre begivenheden. Bestyrelsen håber at den traditionen kan genoptages næste år.
Sommerfesten blev holdt i august på den traditionelle måde. Vi satte borde ude ved enden af Maglekrogen og lavede en grill med fælles brød og salatbar. Det var meget hyggeligt og der var en underholdende musikquiz lavet af Søren F.
Der var ikke mange der deltog på legepladsdagen. Til gengæld fik vi fjernet en masse ukrudt og fik leveret en kubikmeter sand til sandkassen.
Bestyrelsen må desværre sige farvel til Flemming som flyttet til Frederiksberg. Vi har fået i stedet Frank ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, og han har også overtaget ansvar for kassen.
Til sidst vil jeg gerne minde medlemmerne om at vi har en fantastisk hjemmeside bestyret af Søren. Der er en masse information herinde om alt der har at gøre med Maglekrogen og det er også her man kan læse om de forskellige aktiviteter som ikke bliver sendt rundt i papirkopi."

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
a. Diverse: Er vin til nye beboere.
b. Brud på vandledning i Maglekrogen 22: Foreningens ansvar/foreningen skal dække. Regning ca. 20.000 kr.
c. Søren Falk Madsen, Maglekrogen 26: Forslag om kontingentforhøjelse pga. evt. renovering af vandledning. Forslag blev nedstemt
d. Afsætning af kr. 20.000 på budgettet til vandskade i Maglekrogen 22.
e. Bestyrelsen undersøger en mulig renovering af vandledningen. Se revideret regnskab og budget.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
a. Julefrokost-budget hæves fra 1.000 kr. til 1.250 kr. Forslag vedtaget
b. Legehus på legepladsen: Bestyrelsen undersøger om en teknisk skole kan lave et nyt legehus til ca. 1.000-2.000 kr.
c. Nye net til mål på legepladsen: Bestyrelsen undersøger.


5. Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af kontingent: 600 kr

6. Valg af bestyrelse
Neal (L60) og Frank (M19) var på valg og blev begge genvalgt.

7. Valg af revisor.
Jens Peter Vejbæk, Maglekrogen 8, blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Jesper, Maglekrogen 28 valgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Elin Kristensen, Maglekrogen 22 valgt

10. Eventuelt
.
a. Kirsten, Lauggårdsalle 58: Stien, som ligger mellem husene på Lauggårdsalle og Maglekrogen skal holdes ren og farbar. Bestyrelsen henstiller til, at dette overholdes.
b. Kirsten, Lauggårdsalle 58: Træer ved kloakker/kloakrør: Hvem hæfter ved brud på kloak? Bestyrelsen: Rødder skaber ikke skader, men kan gøre en eksisterende skade værre. Det er pt ikke et problem da vores kloak er nyrenoveret.
c. Fibernet? Bestyrelsen undersøger om TDC har planer om at nedlægge fiber i området.
d. Spørgsmål til typen af grundejerforeningens forsikring af legepladsen: Det er en ansvarsforsikring.
e. Havelys i Maglekrogen 9: det har tidligere lyst alt for kraftigt, men er nu blevet dæmpet meget.
f. Legepladsdag: Den 30. maj
g. Sommerfest: Dato: Den 14. august / Sommerfestudvalg: Elin, Maglekrogen 22, Mette, Maglekrogen 26 og Heidi, Maglekrogen 28. Bestyrelsen og festudvalget opfordrer til, at andre interesserede melder sig til festudvalget.