Beretning 2011-2012

Til generalforsamlinggen i GF Maglekrogen 29. marts 2012.

Det har været endnu et år med ret begrænset aktivitet når vi på selve grundejerforeningens arbejde. Vi har holdt fire møder siden sidste generalforsamling foruden vores lille julefrokost hvor vi inden for de vedtagne rammer hygger os for foreningens penge. Det er den erkendtlighed vi får for indsatsen, kan man tillade sig at sige.

Sidste generalforsamling var præget af en debat om kvarterets byggeskik og arkitektur og navnlig hvor meget kan tillade sig at afvige fra det oprindelige. Bestyrelsen fik til opgave at komme med et forslag til en modernisering af de regler vi har i deklarationen og servitutten for bebyggelsen plus de regler der er kommet hen ad vejen, mest på bestyrelsesniveau.

Vi har nu fremlagt en redegørelse og et forslag som vi senere skal diskutere og gerne vedtage som en samlet pakke. Vi har forsøgt at finde en balance hvor vi både sikrer en fælles fremtoning i kvarteret, men også give plads til de variationer som er opstået og som der også fremover skal være plads til.

Et af de væsentlige krav der skal sikre et helhedspræg i kvarteret er at facaderne er ens. Her har vi tidligere vedtaget en ny norm der også er indbygget i det nye samlede forslag. Vi diskuterede på sidste generalforsamling om en maling af faderne i den rigtige farve kunne gå an som alternativ til pudsning. Vi følger foreløbig et praktisk forsøg i M24 med at male oven på en skuret overflade. Det tegner lovende, men det kan også være at man lige så godt bare kan tyndpudse oven på den skurede overflade. Det gør man i forvejen på de faste dele af pudset når man renoverer facaden fra bunden. Fordi vi stadig er i en testfase har vi ikke indhentet tilbud på maling af facader som vi ellers var pålagt på sidste generalforsamling.

En af de mest markante ting der er sket det sidste år er at den gamle gadebelys­ning er taget ned og sammen med dem de snart antikke elmaster af træ. Vi har nu fået en moderne belysning der lyser mere på vejen og mindre i haver og ind i husene. Det kan vi være glade for.

Vi håbede samtidig at vi kunne få lagt fibernet ned når der alligevel skulle graves, men det kunne ikke lade sig gøre selv om vi bed TDC i haserne og var proaktive som vi skulle være ifølge sidste generalforsamling.

Problemet er at TDC i 2009 købte Dongs fibernetafdeling og siden har været mere end uvillige til at tilbyde fibernet til nye kunder. TDC har anført tekniske problemer, men man kan næppe heller udelukke strategiske overvejelser fra TDC’s side. Måske er der flere penge i at udnytte de gamle kobberledninger maksimalt før alt andet. I alle tilfælde fik vi intet fibernet og må leve med at vores kvarter er en lille tilbagestående lomme - selv om vi trods alt ikke mere har gamle elmaster.

På sidste generalforsamling talte vi også en om snedrydning set i lyset af to snevintre i træk. Det blev bl.a. foreslået at vi selv organiserer en supplerende snerydning. Konklusionen blev dog bare den at at vi henstiller til at følge kommunens regler om at holde sit eget fortov. Og det har tilmed kun stået i referatet. Her har foreningens indsats ikke været sprudlende - og det har jo heller ikke været nødvendigt med den vinter vi fik.

En passiv rolle har vi også indtaget i forhold til de nye postkasser. Her har der været forslag fremme om at  fælles indkøb så vi fik postkasserne billigere og tilmed et større helhedspræg i kvarteret. Det gjorde vi ikke noget ved, bl.a. fordi flere allerede havde sat nye postkasser op. Vi var for sent ude.


Marts måned plejer at være den måned hvor vi får vandrørsbrud. Det har vi 7-9-13 ikke fået i år. Sidste tog NordVand sig af reperationen og sendte aldrig en regning selv om bruddet indiskutabelt var i et rør der tilhører foreningen.

Vi har ikke rykket for en faktura. Men vi kan heller ikke satse på NordVand glemmer ejerforholdene næste gang. Vi talte på sidste generalforsamling om det kunne betale sig at renovere den problematiske strækning M22-30, og har forsigtigt skrevet til NordVand om hvordan de forholdt sig. Her har dog ikke fået svar.

Vi ved dog at det kan blive dyrt hvis vi skal reparere brud eller skifte rør over et længere stræk, så derfor er vi i bestyrelsen kun glade for at vi sparer op i øjeblikket og pt har omkring 40.000 på kontoren. Vi ser gerne en større opsparing og foreslår derfor også uændret kontingent, 600 kr.

Vi har med succes holdt vores sædvanlige sociale arrangementer. Vi holdt vores legepladsdag 14. maj og gadefest den 27. august. Gadefesten var den mest velbesøgte i flere år. I år tilmed uden regn. Ogfesten blev arrangeret helt uden om bestyrelsen. Tak for det. Så er der noget ved det. Og så holdt vi tøndeslagning fastelavn 19. februar. I tøndeslagningen deltog tre familier fra Maglestien der på forhånd havde spurgt om de måtte være med. Selvfølgelig måtte de det, og vi tænker om vi ikke skulle det officielt sammen næste år. Lidt flere deltagere gør det kun bedre.

I bestyrelsen tager vi nu afsked med Neal som har været med i flere år i flere år også som formand i tre år. Tak for indsatsen, men nu mangler vi også en, så forhåbentligt er der mindst en der er frisk når vi kommer til valget. En af de ting vi skal tale om er en bestyrelsesansvarsforsikring og så skal vi tage fat på de opgaver som I pålægger os. Og så trænger hjemmesiden til en overhaling. Jeg har som webmaster ligget på den lade side. Enten må jeg tage mig sammen eller også må vi finde en anden med lidt mere krudt.

Ellers vil jeg sige tak for i år. Kommentarer og spørgsmål er velkomne, så skal jeg eller en af de andrefra bestyrelse forsøge at svare så godt vi kan.

Søren Holgersen, formand (M11)