Nyheder 2012

Fra bestyrelsesmødet 19. juni
Bestyrelsen holdt møde den 19. juni. Skiltet om legende børn er på vej op og vi arbejder på at at få en ny beskedkasse. Det blev besluttet at at få en bestyrelsesanansvarsforsikring (Topdanmark). Vi skal desuden have fat i Nordvand/NCC vedrørende skaderne på bl.a. legehuset under deres gravearbejde. Og så fortsatte bestyrelsen med at pudse videre på byggeskikreglerne der skal op igen på næste generalforsamling. (20.6.12)


Referat fra generalforsamling 29. marts
Generalforsamlingen den 29. marts var efter nogle år under private former vendt tilbage til Søborgmagle Kirke. Og der var god plads, for der kun 12 huse repræsenteret.
Det dominerende punkt var bestyrelsens oplæg til en samlet tolkning af byggeskikreglerne. Efter lang diskussion blev forslaget sendt tilbage til bestyrelsen der nu skal arbejde videre med det.
Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastholdes på de 600 kr.for at polstre foreningen kom kommende problemer som f.eks. brud på vandrør.
Generalforsamlingen var iøvrigt enige om at det skulle præciseres at storskrald først skal stilles ud tidligst dagen før storskrald og at brandvejsstier skal holdes farbare. Legepladsdagen fastsat til 20. maj og sommerfesten til 25. august. Og så var lidt frisk blod i bestyrelsen, da Neal (L60) ikke ville fortsætte. Han blev afløst den hidtige suppleant Jesper (M28), mens Elin (M22) blev ny suppleant. Læs referatet.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 23. april fulgte bestyrelsen op på generalforsamlingen. Her blev det også konkluderet at maling af faceder kan accepteres, men af pudsing anbefales. Farvekoden er den samme: Farve nr. 2010, Y30R. Endvidere blev der diskuteret renovering af vandrør og bestyrelsesansvarsforsikring ligesom programmet for legepladsdagen blev ridset op. Indkaldelse følger. På mødet konstiturede bestyrelsen sig: Søren (M11) fortsætter som formand, mens Frak (M19) fortsætter som kasserer. (15.4.12)

Generalforsamling 29. marts 2012
Grundejerforeningen holder generalforsamling torsdag den 29. marts kl. 20 i Søborgmaglekirke, dagligestuen på første sal. Se her dagsorden og forslag til ny tolkning af deklaration mv. om byggeskik.